Hoppa till huvudinnehåll

Taklagsfest för mögelsäkra S:t Karinshuset

Halvfärdig byggnad.
S:t Karinshuset ska stå klart i slutet av november. Halvfärdig byggnad. Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins

Om ungefär ett halvt år får drygt femtio S:t Karinsanställda flytta in i ett hus där dålig inneluft inte ska vara ett bekymmer.

Byggandet av S:t Karinshuset påbörjades för ett år sedan och för att garantera att staden inte om en tid har ytterligare ett mögeldrabbat hus på nacken, har man bemödat sig om att skydda huset från fukt under byggtiden.

- Husgrunden är sådan att fuktproblem inte är möjliga, förklarar S:t Karins fastighetschef Taisto Nuutinen och berättar också att man inte nöjt sig enbart med presenningar utan byggt ömtåliga delar av huset under väderskydd.

- Det är ganska ovanligt att man bygger så här, säger Nuutinen och tillägger att S:t Karins rent av kan betecknas som lite av en föregångare i det här avseendet.

Man med stora fönster i bakgrunden.
Taisto Nuutinen är mycket nöjd med hur byggandet framskrider. Man med stora fönster i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell taisto nuutinen

"Allt ser bra ut"

Det är en uppenbart nöjd fastighetschef som visar runt i det halvfärdiga huset där ett trettiotal byggarbetskarlar jobbar på för fullt.

- Vi håller tidtabellen och meningen är att huset ska stå klart i slutet av november. Allt ser bra ut!

Också budgeten på 8,6 miljoner euro ser ut att hålla.

Nytt bibliotek

I huvudsak kommer S:t Karinshuset att inhysa stadens bibliotek, men också samservicekontoret, omsorgsavdelningen och bildningsavdelningen kommer att flytta in i det nya huset.

Stor halvfärdig byggnad inifrån.
Stor halvfärdig byggnad inifrån. Bild: Yle/Monica Forssell S:t Karinshuset

På en fråga om vad som är finast i S:t Karinshuset svarar Nuutinen utan att tveka:

- Luftigheten i biblioteket, de stora glasfönstren och utsikten från en våning till en annan.

Gamla bibban rivs

Det gamla ämbetshuset kommer att stå kvar men den gång man ursprungligen hade tänkt bygga mellan S:t Karinshuset och ämbetshuset har under processens gång slopats.

Det grämer Nuutinen som inte gillar tanken på att anställda ska behöva dra på sig jackorna då de vintertid rör sig mellan fastigheterna.

Den gamla biblioteksfastigheten, som ägs av fastighetsbolaget Citycon kommer däremot att rivas och i dess ställe inrättas ett torg.

Fastighet med bro i förgrunden.
Kaarina-center ska rivas och ge plats för ett torg istället. Fastighet med bro i förgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell Kaarina-center

Dålig inneluft satte fart på bygget

Orsaken till att man för ett par år sedan beslöt att inleda bygget på 8,6 miljoner euro var de inneluftsproblem som hade uppdagats i den nuvarande biblioteksbyggnaden.

- Ett nytt bibliotek hade diskuterats redan i flera år men inneluftsproblemen satte fart på planerna, förklarar Nuutinen.

Samtidigt beslöt man bygga så pass stort att de funktioner som nu finns utspridda på olika håll i staden får rum i ett och samma hus.

Halvfärdigt auditorium.
Förutom socialtjänster, bildningsavdelningen, biblioteket och stadens arkiv kommer det också att finnas ett auditorium för 230 personer och ett litet café i S:t Karinshuset. Halvfärdigt auditorium. Bild: Yle/Monica Forssell S:t Karinshuset

Bygget innebär en stor investering för staden men man räknar också med att spara ca 100 000 euro per år i hyreskostnader då man inte längre behöver hyra utrymmen för olika funktioner.

”Vi får ett stadsliknande centrum”

Nuutinen tror att hela S:t Karins centrum kommer att förändras i och med det nya S:t Karinshuset.

- Det kommer att bli en stor förändring. Senast när den gamla biblioteksbyggnaden rivs får vi ett mera stadsliknande centrum där torget utgör stadens hjärta och biblioteket blir invånarnas vardagsrum.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland