Hoppa till huvudinnehåll

En liten bit av Sibbo blir Vanda

Röd postlåda på husvägg.
Arkivbild på postlåda. Röd postlåda på husvägg. Bild: Yle/Fred Wilén posti

Statsrådet har nu slagit fast att en tomt i Norra Nissbacka ska gå över från Sibbo till Vanda.

Det var tomtens ägare som hade ansökt om ändring av hemkommun.

Tomtens två ägare ville byta hemkommun från Sibbo till Vanda eftersom de bor alldeles vid kommungränsen. Postlådan ligger på Vandasidan precis som den väg som leder till tomten.

Sibbo kommun motsatte sig att kommungränsen skulle justeras för den här tomtens del.

Förra veckan fattade Statsrådet sitt beslut. Tomtägarnas vilja förverkligas och de får bli Vandabor från och med 1.1.2018.

Banden till Sibbo är obefintliga

Ägarna motiverade sin ansökan om att få byta hemkommen med att det är enklare att få service i Vanda.

Kommunstyrelsen i Sibbo ansåg å sin sida i sitt utlåtande att servicen i dagens läge mycket lätt kan ordnas över kommungränserna också utan gränsjusteringar.

Enligt Sipoon Sanomat överväger Sibbo inte att överklaga Statsrådets beslut.

Lasse Riutamaa, en av tomtens ägare, motiverar beslutet med att banden till Sibbo är obefintliga. Både kommunteknik och energi kommer från Vanda.

- Vi har en stor tomt och något av våra barn vill gärna bygga ett hus här. Men Sibbo beviljar inte bygglov.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland