Hoppa till huvudinnehåll

EU satte mårdhunden på listan över invasiva främmande arter

Mårdhund.
Mårdhunden har spridit sig kraftigt i Finlands natur. Mårdhund. Bild: Julian Stratenschulte / EPA / All Over Press mårdhund

Mårdhundens spridning i våtmarker och områden kring fågelrika vatten ska stoppas. EU:s förteckning över invasiva främmande arter har uppdaterats med tolv nya arter.

Mårdhunden har tagits med i EU:s förteckning över invasiva främmande arter. De begränsningar som gäller mårdhunden träder i kraft först våren 2019, efter en övergångsperiod.

Finland har förhandlat fram en kompromiss med EU-kommissionen, som ska göra det möjligt att fortsätta föda upp mårdhundar också efter att begränsningarna trätt i kraft. Ett system med tillstånd för uppfödning av mårdhund ska utarbetas före våren 2019.

Jättebalsamin växer vid Hardombäcken.
Jättebalsaminen har också satts på den nya EU-listan över invasiva främmande arter. Jättebalsamin växer vid Hardombäcken. Bild: Yle / Hanna Othman jättebalsamin,hardombäcken

EU:s medlemsländer godkände den 20 juni 2017 tolv nya arter som ska tas upp i förteckningen över invasiva främmande arter.

Med invasiva främmande arter menas växter och djur som människan har fört in till områden där arten inte naturligt är utbredd, och som utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

Av de växtarter som nu upptagits på EU-listan över invasiva främmande arter är jättelokan och jättebalsaminen vanliga i Finland.

Läs också