Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsbolagen Etera och Ilmarinen går samman

Två anställda i en lagerbyggnad.
Två anställda i en lagerbyggnad. Bild: All Over Press jobb,Jobb (musikstycke),arbete,lager (byggnader),Fabriksarbete

Arbetspensionsförsäkringsbolagen Etera och Ilmarinen går samman vid årsskiftet. Orsaken är att bolagen tillsammans kan vara mer kostnadseffektiva och därmed erbjuda fler fördelar för kunderna.

I samband med fusionen hoppas bolagen kunna bygga ett innovativt och smidigare företag som kan erbjuda mer mångsidiga tjänster.

- Vi har kommit fram till en lösning där båda bolagens kunder vinner redan från första dagen. Vi tror också att det nya bolaget kommer att få också andra bolag att förbättra sin kostnadseffektivitet, säger Stefan Björkman.

Han är i dag vd för Etera. Efter fusionen kommer han att vara vice vd vid Ilmarinen.

Stefan Björkman är vd för arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera.
Stefan Björkman är vd för arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera. etera

Bolagens respektive styrelser har redan godkänt fusionen.
Därtill måste bolagens bolagsstämmor och myndigheterna också godkänna avtalet.

- Vi tror att det här kommer att gå vägen, men det är förstås alltid svårt att veta vad myndigheterna i sista hand bestämmer, säger Stefan Björkman.

Det nya fusionerade bolaget kommer att sköta pensionsskyddet för sammanlagt 1,1 miljoner finländare.

Antalet försäkrade personer är över 675 000 och antalet pensionstagare 460 000.

Ilmarinen
Ilmarinen Bild: Lehtikuva pensionsförsäkring,ilmarinen

Sett till antalet kunder och försäkringspremieinkomster kommer det nya bolaget att bli det största arbetspensionsbolaget inom den privata sektorn.

- Tillsammans kan vi ta en ännu större roll för att stödja arbetsförmågan och produktiviteten i finländska företag, säger Ilmarinens vd Timo Ritakallio.

"Etera behövde inte räddas"

Etera är ett företag som tidigare har tampats med ekonomiska problem. Det här ledde på torsdag förmiddag till en tolkning på marknaden att svagare och mindre Etera vinner och solventare Ilmarinen förlorar på affären.

Stefan Björkman avvisar den tolkningen.

- Vi på Etera har faktiskt arbetat hårt på att förbättra oss de senaste tre åren och känner nu att vi är i ganska bra skick. Det här är en av orsakerna till att vi tyckte att vi kunde förhandla nu. Det är bättre att förhandla när man är i bra skick, säger Stefan Björkman.

Mikko Helander är Ilmarinens styrelseorförande.
Mikko Helander är Ilmarinens styrelseorförande. Mikko Helander,ilmarinen

Här får han stöd av Ilmarinens styrelseordförande Mikko Helander.

- Ilmarinen är ett starkt bolag. Etera är också starkt i dag. I framtiden kommer llmarinen att vara Finlands största arbetspensionsförsäkringsbolag. Vi kommer att kunna reducera våra kostnader med över 40 miljoner. Vi behöver inte rädda Etera.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes