Hoppa till huvudinnehåll

Universiteten har lyckats samla in mer pengar än väntat

Åbo Akademis huvudbyggnad i ett tulpanhav.
Åbo Akademi förväntar sig att få in närmare 12 miljoner i donationer innan tidsfristen löper ut. Åbo Akademis huvudbyggnad i ett tulpanhav. Bild: Yle/Linus Hoffman Åbo Akademi

Statens tidsfrist för att stöda universitet och högskolor i proportion till hur mycket pengar de själva lyckas samla in löper ut på fredagen. Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Hanken i Helsingfors har alla lyckats samla in mer donationer än väntat.

Helsingfors universitet har lyckats samla in 48 miljoner euro. En del av pengarna har universitetet fått genom testamenten och andra typer av donationer som staten inte beaktar då stödpengarna delas ut. Universitetet räknar med att ungefär 36 miljoner euro kommer att få statlig motfinansiering.

- Vårt mål var 25 miljoner, så vi tycker att insamlingen har gått ganska bra, säger Pia Dolivo, chef för samhällsrelationer, som ansvarar för insamlingen vid Helsingfors universitet.

Knappa 12 miljoner för ÅA och Hanken

Också Johan Berg som är medelinsamlingskoordinator vid Åbo Akademi tycker insamlingen har gått väl. På onsdag eftermiddag hade akademin samlat in 11,85 miljoner euro.

- Vårt mål var 10 miljoner euro så vi är mycket nöjda med den här insamlingen. Vi har sett att det finns många som vill donera till Åbo Akademi och det är vi mycket glada över.

Böcker på barnavdelningen i Pargas bibliotek.
Böcker på barnavdelningen i Pargas bibliotek. Bild: Yle/ Nora Engström bibliotek,böcker,barnböcker,barnlitteratur,litteratur,biblioteket i pargas

- Nedskärningarna i universitet och högskolor har visat att staten inte betalar för allting mera. Jag tror att det har påverkat viljan att donera pengar till högskolorna.

Hanken i Helsingfors ställde först sitt mål vid åtta miljoner euro. Senare höjdes det till tio.

- Med två dagar kvar av kampanjen har vi fått in 11,6 miljoner euro. Det är långt över allas förväntningar. Vi hoppas ännu se många donationer under de sista dagarna, säger Camilla Wardi som är chef för medelsinsamlingsverksamheten på Hanken i Helsingfors.

Svenska handelshögskolan i Helsingfors väntar sig ändå inte några större donationer på slutrakan.

Förväntar en dryg euro per insamlad euro

På Åbo Akademi är Johan Berg mera hoppfull.

- Vi har ännu några donationer på lut så jag tror nog att det ännu kan ske förändringar i slutsumman. Jag tror nog att vi åtminstone kommer upp till tolv miljoner.

Det är ännu oklart för universiteten och högskolorna hur mycket stöd de kommer att få från staten.

Insamlingen visar att stöd till högklassig utbildning ses som ett bra sätt att stöda Finlands välfärd.― Camilla Wardi

Regeringen har reserverat 150 miljoner euro för ändamålet. Den summan kommer att fördelas enligt hur mycket pengar universiteten och högskolorna har lyckats samla in.

Taket sattes på tre euro för varje insamlad euro. Nu förväntar sig högskolorna en dryg euro för varje insamlad euro.

Många vill stöda humanistisk utbildning

Tvärt emot vad många utanför universitetsvärlden hade väntat sig har donationerna inte koncentrerats till tekniska och ekonomiska ämnen.

Helsingfors universitet har fått mest pengar till medicin, beteendevetenskaper och naturvetenskaper, men också humanistiska ämnen har fått mycket donationer. Det var ingen större överraskning för Pia Dolivo.

- Humanistiska ämnen fick mycket stöd redan under vår första penninginsamling. Många tycker att det är viktigt att stöda humanistiska ämnen inom Helsingfors universitet. En inriktning som den här gången har fått lite mindre pengar är teologin.

Helsingin yliopiston kirjasto
Kaisabiblioteket vid Helsingfors universitet. Helsingin yliopiston kirjasto Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsinki University Library,bibliotek,biblioteksbyggnader,biblioteksanvändning,biblioteksservice,allmänna bibliotek,arkitektur,arkitekter

Pedagogik och lärarutbildning lockar donationer

Åbo Akademi erbjuder till skillnad från Helsingfors universitet också teknisk utbildning, men inte heller där kör den över humaniora. De som har donerat över 10 000 euro har kunnat rikta sina donationer till enskilda utbildningsområden.

- De största donationerna har kommit till pedagogik och lärarutbildningen, humanistiska ämnen och samhällsvetenskaper. Men naturvetenskaper och teknik ligger inte långt efter säger Johan Berg.

Överraskande vilja att stöda högskolor

Den stora viljan att stöda forskning och utbildning har varit en positiv överraskning för högskolorna.

- Om man ser på alumner som donerar pengar till Hanken betonar många att de vill ge tillbaka pengar för den utbildning som de har fått. De vill försäkra sig om att framtida generationer också får samma möjligheter och förutsättningar. Insamlingen visar att stöd till högklassig utbildning ses som ett bra sätt att stöda Finlands välfärd, säger Camilla Wardi.

En tiondel av donationerna till Åbo Akademi kommer från privatpersoner. Också många av dem är alumner. Resten kommer från stiftelser och från företagsvälden.

- Men det tror jag nog också påverkas av Åbo Akademis kontakter till företagsstyrelser och stiftelser. Vi kan ha en alumn som sitter i styrelsen i ett företag som vill stöda något som Åbo Akademi är bra på. Då kan vi lyckas få donationen den vägen, säger Johan Berg.

Alla högskolor betonar ändå att pengarna inte är allt. Det kontaktnätverk mellan högskolor och alumner som insamlingen har skapat är också viktigt.

- Vi vill också kunna visa att vi har ett brett stöd. För tillfället har vi över 800 donatorer i kampanjen. Det visar att många tror på Hanken och det som vi står för, säger Camilla Wardi.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes