Hoppa till huvudinnehåll

Lettisk läkare: En fjärdedel av mina patienter har upplevt depression

Ett folkdanspar i förgrunden och fler dansande par i bakgrunden
Lettiska folkdansare uppträder i byn Staļģene Ett folkdanspar i förgrunden och fler dansande par i bakgrunden Bild: Yle/Gustaf Antell folkdanser,Lettland,landsbygd,dans,dansare,festivaler

Lettland hör till de länder i Europa där den mentala hälsan är sämst. Vi har träffat Ainis Dzalbs, en familjeläkare på landsbygden i Lettland som nästan dagligen stöter på depression och ångest. Han säger att många letter saknar förutsättningar att sträva efter lycka.

- En fjärdedel av mina patienter har i något skede upplevt depression och en av tio lider just nu av en sådan depression som borde behandlas.

Det säger Ainis Dzalbs, som är familjeläkare i byn Staļģene med omnejd i södra Lettland.

Det känns svårt att tro, för jag träffar honom under en av årets höjdpunkter i byn. Det är den årliga vårfesten dit så gott som alla kommer, också från de många grannbyarna.

Ainis är en av de mest energiska dansarna i den glada lokala folkdansgruppen som uppträder som dagens höjdpunkt.

Karta som anger var Staļģene i Lettland finns
Karta som anger var Staļģene i Lettland finns Bild: Yle Staļģene,Lettland,Baltikum

Men vi ska inte låta hans leende och solskenet bedra. Både lettiska undersökningar och europeiska jämförelser talar sitt tydliga språk; Lettland hör till de absolut mest miserabla länderna i Europa.

... psykologin och psykiatrin i Sovjetunionen var tuff och experimentell.

Förklaringen ligger till stor del i den krassa sovjetiska verkligheten. I flera decennier fick letterna lära sig att hålla tyst om sina mentala problem.

De flesta letter och ryssar hade för sig, helt korrekt, att psykologin och psykiatrin i Sovjetunionen var tuff och experimentell. Många var rädda för den.

Psykiatri som hot och straff

På 1960-talet började den sovjetiska regimen använda psykiatri systematiskt för att förfölja och förtrycka oppositionella. Många av dem diagnosticerades med ”smygande schizofreni”. Karaktäristiskt var att ”patienten” kunde fungera normalt i vardagen men att den påstådda psykiatriska sjukdomen kommer smygande genom att denne började överskatta sin egen betydelse, och få grandiosa idéer om att reformera samhället.

- utdrag ur en text i tidningen Forskning & Framsteg, 01/2014

Men tabun kring de mentala problemen håller på att luckras upp.

På många håll börjar tilliten inom de sociala nätverken bli så starka att familj och vänner ofta kan hjälpa den som har det svårt.

- I sådana fall som det räcker med att ha en medmänska vid sin sida klarar de små samhällena på landsbygdens sig bättre, säger psykologen Inga Dreimane. Men resurserna är små och antalet utbildade psykologer och psykiatriker är lågt i byarna.

Inga Dreimane är psykolog och chef på ett hem för flickor med beteendestörningar
Inga Dreimane i sitt arbetsrum. Inga Dreimane är psykolog och chef på ett hem för flickor med beteendestörningar Bild: Yle/Gustaf Antell Lettland,mental hälsa,psykiatrisk vård,psykiatrer,psykologer,inga dreimane

Vi träffar Dreimane i Riga, där hon är chef på ett hem för unga kvinnor med beteendestörningar.

Vi har stängt in oss på hennes arbetsrum för att inte göra en så stor grej av att media är på plats.

Vi måste bryta mönstret att de mentala problemen går i arv från generation till generation.― Inga Dreimane, psykolog

Flickorna är vana vid att mänskor kommer förbi, säger några vänliga ord, kanske lovar något, för att aldrig komma tillbaka igen. En situation Dreimane vill undvika.

- Om problemen är så djupa att det behövs professionell hjälp, då är det lättare i större samhällen och i de stora städerna, tillägger Dreimane.

Ainis Dzalbs på sin läkarmottagning i Stalgene i Jelgava i södra Lettland
Ainis Dzalbs på sin läkarmottagning Ainis Dzalbs på sin läkarmottagning i Stalgene i Jelgava i södra Lettland Bild: Yle/Gustaf Antell Lettland,mentala störningar,mental hälsa,psykiatrisk vård,läkare,ainis dzalbs

Enligt familjeläkaren Ainis Dzalbs ska man ändå inte överdriva utbildningens betydelse i behandlingen av depressioner, ångest och allmän hopplöshet.

- Det är klart att vanliga familjeläkare skulle behöva både mer erfarenhet och utbildning i att hantera mentala problem, men familjemedicin handlar om en långsiktig relation med patienten.

Dzalbs anser att ett holistiskt förhållningssätt till patientens hälsa ofta ger goda resultat när vi talar om de vanligaste symptomen på dålig psykisk hälsa.

Lettisk folkdans, en grupp pensionärer som uppträder i solen.
Dans kan hjälpa mot dålig psykisk hälsa Lettisk folkdans, en grupp pensionärer som uppträder i solen. Bild: Yle/Gustaf Antell depression,nedstämdhet,Lettland,Europa,Europeiska unionen,mental hälsa,psykiatrisk vård,mentala störningar

- Om vi märker att vi inte klarar av att hjälpa till så är det förstås vår uppgift att hänvisa patienten till en expert, menar han, det är en självklar oberoende av om det handlar om psykisk eller fysisk hälsa.

Ett socialhus i Riga
Ett socialhus i Rigas utkanter Ett socialhus i Riga Bild: Yle/Gustaf Antell Riga,social- och hälsovårdstjänster,social service,Lettland,socialhus

På längre sikt är utvecklingen i städerna mer oroväckande helt enkelt för att det är så lätt att bli och förbli osynlig där.

- Så är det i alla stora städer, att folk inte talar med varandra inom grannskapet, säger Dreimane.

Problemen är tydligast i förorterna

I synnerhet i förorterna finns det dessutom familjer där de psykologiska problemen är mycket djupare än depression och ångest.

Det handlar om problem som sträcker sig över flera generationer.

Enligt Dreimane är de flesta av flickorna som bor på hennes hem egentligen redan omöjliga att hjälpa. Det bagage från livets hårda skola de bär på är för stort.

Dörrarna till byggnaden hålls låsta för att hålla utomstående utanför. Ofta är det deras egna föräldrar som är farligast av alla.

Målet är att lära flickorna att inte föra vidare sitt eget destruktiva beteende till sina barn.

Bostadshus i Rigas utkanter, sedd från ett hem för flickor med beteendestörningar
Utsikten från ingången till hemmet för flickor med beteendestörningar Bostadshus i Rigas utkanter, sedd från ett hem för flickor med beteendestörningar Bild: Yle/Gustaf Antell Riga,Lettland,Barnhem,förorter,mental hälsa,psykiatrisk vård

- När det kommer till kritan beror psykologiska problem nästan alltid på socioekonomiska faktorer. En undersökning i Riga visade tydligt att ju lägre inkomsterna är, desto större är de mentala problemen, säger Dreimane.

Åtminstone i Riga är alkoholmissbruk och familjevåld vanligare i fattigare familjer.

"Mamma får veta allt" är en bra sak

Vårfesten i Staļģene fyller alltså en viktig funktion utöver det kortsiktiga nöjet av att se byns enda familjeläkare dansa folkdans.

Den ofta så frustrerande sociala kontrollen på landet gör det svårare för individer och familjer att sjunka alltför djupt i depression, ångest och självdestruktivt beteende.

Familjeläkaren Ainis Dzalbs väntar på att nästa dans ska börja med den folkdansgrupp han hör till
Ainis Dzalbs väntar på nästa svängom. Familjeläkaren Ainis Dzalbs väntar på att nästa dans ska börja med den folkdansgrupp han hör till Bild: Yle/Gustaf Antell folkdanser,Staļģene,läkare,landsbygd,dans,hälsa,social- och hälsovårdstjänster,mental hälsa,Livsglädje,livsstil,dansare

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes