Hoppa till huvudinnehåll

Störst i Nyland: 250 hektar skog fredades i Raseborg

Skyddsområde öster om Gennarbyviken i Raseborg
Skyddsområde ligger i Skallböle i Tenala. Skyddsområde öster om Gennarbyviken i Raseborg Bild: Reetta Harmaja / NTM-centralen i Nyland skyddsområden (skydd),Västnyland,Tenala,skogsområde

Nylands största frivilligt fredade privata naturskyddsområde finns nu i Raseborg.

Ett litet familjeföretag ville att deras skogsområde öster om Gennarbyviken skulle skyddas. Närings-, miljö- och trafikcentralen i Nyland har nu fattat beslut om att ge området naturskydd enligt det så kallade Metsoprogrammet för skydd av biologisk mångfald.

Det handlar om ett 250 hektar stort område med moskog med karga tallskogar, berg och myrar. På en mindre del av området är skogen ung eftersom där har idkats skogsbruk. Men det upphör i och med skyddsstatusen.

En karta över ett naturskyddsområde i Raseborg, mellan Gennarbyviken och Grabbskog storträsk
Karta över området. En karta över ett naturskyddsområde i Raseborg, mellan Gennarbyviken och Grabbskog storträsk Bild: Reetta Harmaja / NTM-centralen i Nyland Västnyland,Raseborg,naturskyddsområden,Gennarbyviken,METSO-programmet,grabbskog storträsk

Däremot är det fortsättningsvis tillåtet att plocka bär och svamp och göra annat som hör till allemansrätten. Också jakt är möjligt om markägaren så vill.

Få stora skyddsområden

I södra Finland är många av skyddsområdena små och splittrade.

- Det är sällsynt att ett så här stort enhetligt skogsområde skyddas i Nyland, säger Jani Seppälä som är överinspektör vid NTM-centralen.

Skyddet innebär inte att staten blir ägare till marken. Inom Metso-programmet kan privata skogsägare frivilligt skydda och sköta om naturvärdena i sina skogar. Markägaren får en ersättning som ska kompensera för inkomstbortfallet då skogen inte får avverkas.

Det finns i dag knappt 4 000 hektar Metsomarker i Nyland. Målet är ställt på 2025 och då ska det finnas över 8 000 hektar skyddade privatägda skogar i Nyland.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland