Hoppa till huvudinnehåll

EU vill stoppa ekologisk växthusodling i Finland

Grönsaker
Det kan bli svårare att få inhemska ekoprodukter, ifall det blir slut på ekologisk växthusodling i Finland. Grönsaker Bild: YLE / Hanna Othman morot,ekologiskt

Det kan bli slut på den ekologiska växthusodlingen i Finland, till följd av EU:s nya ekoförordning. Det är ett hot mot växthusproduktionen, säger trädgårdsombudsman Johanna Smith.

- Förordningen bromsar utvecklingen av odlingsbranschen samtidigt som efterfrågan på inhemska ekoprodukter ökar, säger Johanna Smith, trädgårdsombudsman vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Förhandlingarna om EU:s förordning gällande ekologisk produktion tog ett steg framåt i slutet av juni.

Då fattades ett principbeslut om att Finland, Sverige och Danmark i framtiden inte längre får fortsätta med ekologisk växthusodling på samma sätt som hittills.

Det här är ett hot mot växthusproduktionen.― Trädgårdsombudsman Johanna Smith

"Växten måste ha markkontakt"

Odlingen sker på avgränsade odlingsbäddar, där växtunderlaget till stor del består av torv och näringsämnen.

I samband med förhandlingarna var institutionerna överens om att den här metoden inte uppfyller kraven för ekologisk produktion, eftersom växtens rötter inte har kontakt med marken.

- På grund av vårt hårda klimat är det svårt att odla med markkontakt i Finland, säger lantbruksrådet Kari Valonen vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Förordningen träder i kraft den första juli år 2020.

Odlarna får en övergångsperiod på tio år, så den hittills godkända arealen för ekologisk växthusodling får ännu odlas fram till år 2030.

Institutionerna har svårt att förstå att vi redan har en väldigt kontrollerad, noggrann och ren odling i Finland.― Johanna Smith

Det här gäller alltså bara de arealer som senast den 28 juni 2017 har blivit godkända som ekologiska arealer.

Den nuvarande ekologiska växthusproduktionen får inte utvidgas.

Ärendet lyfts ändå fram igen år 2025, då kommissionen gör en ny utredning om den odlingsmetod som används i dag.

Då sker en omröstning om frågan och det kan uppstå förändringar.

- Där har Finland och finländska aktörer också en möjlighet att påverka och skapa förståelse för vår nordiska odlingsmetod, säger Valonen.

En viktig nisch

I Finland är arealen för ekologisk växthusodling cirka 7 hektar, och växthusodlarna drygt 30.

Trots att det handlar om en liten grupp har den en viktig betydelse med tanke på konsumenterna, menar Valonen.

- Efterfrågan på inhemska ekoprodukter är stor och i Finland vill vi att det också finns ett finländskt alternativ, säger Valonen.

Johanna Smith i växthuset i Yttermark.
Trädgårdsombudsman Johanna Smith. Johanna Smith i växthuset i Yttermark. Bild: YLE / Agneta Glad yttermark

Importen av utländska ekoprodukter kommer ändå troligtvis att öka, vilket är problematiskt, menar Smith.

- Ekologiskt och närodlat borde gå hand i hand. Konsumenterna ska kunna välja inhemska, ekologiska produkter.

- Institutionerna har svårt att förstå att vi redan har en väldigt kontrollerad, noggrann och ren odling i Finland, säger Smith.