Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta krav för utstationerad arbetskraft

Byggarbetsplats.
Misstänkt fusk med både pengar och säkerhet, i bland annat byggbranschen, skall den förnyade lagen om utlokaliserad arbetskraft råda bättre bot på. Foto: Ulf Weman, Ålands Radio/TV Byggarbetsplats. Bild: Ulf Weman, Ålands Radio/TV Åland,byggarbetsplats

Den nuvarande lagen från 1999 har visat sig tandlös när det gäller att komma åt fusk med både pengar och säkerhet.

Enligt arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson i Mariehamn har bara två fall gått till åtal sedan den gamla lagen trädde i kraft.

Skyldig lämna uppgifter

Från den 1 september blir nu de företag som stationerar ut arbetskraft till Finland skyldig att på förhand meddela det och lämna en rad uppgifter. Lagskärpningen bygger på två EU-direktiv som skall förbättra informationen i arbetskraftsfrågor mellan medlemsländerna.

En man står framför en byggarbetsplats.
Arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson ser fram emot de nya reglerna om utlokaliserad arbetskraft. Foto: Ulf Weman, Ålands Radio/TV En man står framför en byggarbetsplats. Bild: Ulf Weman / Ålands Radio och TV Åland,arbetsskydd

Lever farligare

Att utstationerad arbetskraft lever betydligt farligare visar en tre år gammal undersökning i Sverige. Där är den utstationerade arbetskraften bara någon promille av den totala, men står för 11 procent av dödsolyckorna vid arbetsplatserna.

- Det finns allt från låga löner och långa arbetsdagar, till situationer där arbetstagaren kanske inte vågar begära mer skydd i arbetet, säger arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson.

Språkproblem

Också vid åländska arbetsplatser är det vanligt med underentreprenörers underentreprenörer, särskilt i byggbranschen. Ralf Gustafsson, som är arbetsledare vid Ålands bygg, tycker ändå att kollen redan nu fungerar hyggligt, men språket kan vara ett problem.

- Estniska och rumänska jobbare kan finnas på arbetsplatsen och det kan bli språkförbistringar som utgör en risk, säger han.

En man står framför en byggarbetsplats.
Arbetsledare Ralf Gustafsson vid Ålands bygg har underentreprenörers underentreprenörer att hålla koll på. Ibland kan det bli språkförbistring. Foto: Ulf Weman, Ålands Radio/TV En man står framför en byggarbetsplats. Bild: Ulf Weman / Ålands Radio/TV Åland,byggnadsbranschen,byggplats,arbetsskydd

Lokal företrädare

En nyhet i lagen om utstationerad arbetskraft är också att företaget skall ha en företrädare i Finland som är anträffbar både för arbetstagaren som för myndigheterna.

- Jag hoppas det här underlättar också för oss, även om jag inte upplevt den utstationerade arbetskraften som något större problem, säger Ralf Gustafsson vid Ålands bygg.

Text: Ulf Weman, Ålands Radio/TV

Läs också