Hoppa till huvudinnehåll

Större oro för universitetssjukhus i Österbotten

Hans Frantz.
Hans Frantz är styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt. Hans Frantz. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist Vasa sjukvårdsdistrikt,hans frantz

Ett universitetssjukhus på västkusten skulle gagna alla inblandade, så länge ledningen är bra och representeras av samtliga landskap. Det är kärnan av en enkät som representanter från sjukvårdsdistrikten i Åbo, Björneborg och Vasa har svarat på.

De tre sjukvårdsdistrikten Egentliga Finland, Satakunda och Vasa håller som bäst på att utreda om ett gemensamt universitetssjukhus på västkusten är en möjlighet. Representanter från samtliga distrikt har svarat på en enkät som Yle Pohjanmaa skickade ut.

Man kunde sammanfatta svaren som att de störtsta förhoppningarna kommer från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigeordförande Aila Harjanne. I Österbotten ser man lite mer återhållsamt på visionerna.

Österbotten vill inte att besluten tas i Åbo

På frågan om man känner en oro över att beslutsfattandet skulle koncentreras till Åbo så svarar såväl fullmäktigeordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt Gösta Willman som styrelseordförande Hans Frantz att det finns en viss oro. En oviss landskapsreform lugnar inte direkt ner läget.

- I Vasa vill man att beslutsfattandet utreds noggrant. Vi vill att beslutsfattande som gäller Vasa stannar i Vasa. Om social- och hälsovårdsreformen genomförs enligt sin nuvarande form finns det en risk att Vasas frågor i sista hand bestäms i Egentliga Finlands landskapsfullmäktige eller styrelse, och det är allt för långt från Vasa, säger Frantz.

- Det är nyckelfrågan. Vi ser nog en risk inom Vasa centralsjukhus att specialområdena skulle styras med överläkarens fasta hand från Åbo på distans. Vi vet att de proffessionella ofta är mer ivriga på att centralisera funktioner än vad politiker är. Men allt sånt kommer vi att behöva reda ut i utredningen, säger Willman.

Efterlyser jämlikhet

Både från Björneborg och Åbo har svaren en lättare ton. Satakundas sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Rauno Valovirta, säger att beslutsfattandet inte kan fly till Åbo eftersom projektet endast kan ros i hamn om alla inblandade godkänner ledningen.

I Åbo menar man att det inte finns skäl för en sådan oro.

- Det är inte på något sätt Åbos målsättning. Det är viktigt att hitta en modell där alla känner sig lika starka, säger Harjanne, fullmäktigeordförande för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Ett universitetssjukhus är möjligt - men när?

Samtliga sjukvårdsdistriktsrepresentanter ser att universitetssjukhuset kan bli verklighet, men villkoren i svaren varierar.

- Enligt mig kan det genomföras men det finns mycket att utreda och bestämma. Sannolikeheten beror på så många aktörer, med början i lagstiftningen, säger Frantz från Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Det beror på vad man syftar på. Om man menar en fakultet i Vasa där man kunde studera till läkare från början till slut, med egna resurser och professorer så kommer det inte att hända på tio år, säger Willman, också från Vasa sjukvårdsdistrikt.

I Satakunda och Egentliga Finland skänker svaren mera hopp.

- Ett bredare universitetssjukhus blir ett måste i framtiden i någon form, säger Valovirta från Satakundas sjukvårdsdistrikt.

- I nuläget ser det bra ut, säger Harjanne från Egentliga Finland.

Få nackdelar med universitetssjukhus

Frantz, Willman, Valovirta och Harjanne hoppas att utredningen, som ska vara klar till årsskiftet, kommer att ge en jämlik och realistisk bild av hur sannolikt det är att Västkustens universitetssjukhus blir verklighet. De har svårt att se negativa sidor av vad ett sådant sjukhus skulle föra med sig. Om ledningen är bra kommer sjukhuset att gagna alla.

- Bra är det att ett gemensamt sjukhus stärker och att varje enskild del stärks om man når en överenskommelse. Slutresultatet skulle vara en mer konkurrenskraftig aktör. Dåligt vore det om sjukhusets namn och ägare är gemensamma, men att det i praktiken inte märks och att beslutsfattandet försvinner från Vasa och Björneborg, säger Frantz.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten