Hoppa till huvudinnehåll

Strand: Hur säkra kustfisket?

Push up-fiskhus
Push up-fiskhus Bild: Mikael Lindholm fiskhus

Tidsregleringar, laxkvoter, säl och skarv är alla hot mot kustfisket. Riksdagsman Joakim Strand (SFP) har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen i ärendet.

Strand lyfter bland annat fram att importen av fisk ökar, som följd av svårigheterna att bedriva ett lönsamt fiske.

-Det står nog i regeringsprogrammet att möjligheterna till fiske ska säkras, men eftersom det i verkligheten inte syns mycket av detta bör vi alla aktivt hålla framme dessa frågor i olika sammanhang, säger Strand i ett pressmeddelande.

Även Mats Nylund (SFP) undertecknade spörsmålet.