Hoppa till huvudinnehåll

Stort industriområde i Lojo får ny framtid

En vy över ett fabriksområde med tegelbyggnader, hallar, silor och skorstenare. Sett från en sjö. Sommar.
En del av Mondis område sett från Lojo sjö. En vy över ett fabriksområde med tegelbyggnader, hallar, silor och skorstenare. Sett från en sjö. Sommar. Bild: By Piisamson - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3357741 Västnyland,Lojo,massa- och pappersindustri,Mondi Lojo,Lojo sjö,pappersindustri,pitkäniemi lojo

Ett stort och anrikt industriområde i Lojo centrum står nu inför en helt ny framtid. Den tidigare cellulosa- och pappersfabriken i Pitkäniemi vid Lojo sjö har fått en ny ägare.

Det är rivnings- och återvinningsföretaget Umacon från Myllykoski som har köpt det 23 hektar stora området och alla byggnader och maskiner av pappersföretaget Mondi.

Papperstillverkningen i fabriken upphörde 2015 då dåvarande ägarföretaget, papperstillverkaren Mondi först skar ner i flera omgångar och till slut lade ner hela verksamheten.

Fabriken grundades för över hundra år sedan när Svartå bruks ägare Hjalmar Linder grundade Lojo cellulosafabrik. Senare har fabriken bland annat haft namnet Loparex.

Fabrikernas Lojo krymper

Den nya ägaren Umacon är ingen fastighetsutvecklare. De plockar först ned alla maskiner och annat som går att återvinna, till exempel metall.

Också en del byggnader kan rivas, till exempel gamla ouppvärmda lagerhallar. Allra först rivs fabrikens kraftverk.

Umacon understryker att de vill utveckla området och värna om den rika insturiella historia som finns där.

- Målet är att i samarbete med Lojo stad och invånarna hitta den bästa möjliga användningen för området. Vi har redan diskuterat saken i god anda med Lojo stad, säger köparbolagets styrelseordförande Sami Tuominen.

- Hur mycket och hur snabbt vi river beror på hurdan efterfrågan de andra lokalerna har på hyresmarknaden. Allt som är skyddat och kulturhistoriskt värdefullt bevaras naturligtvis, lovar Tuominen.

Allt kan inte rivas

Flera byggnader på området är skyddade och kan därför inte rivas. Det här gäller bland annat ett gammalt lokstall. Hjalmar Linder lät i tiderna också bygga en smalspårig järnväg till fabriken.

Umacons Tuominen uppskattar att rivningen kommer att ta ett till två år.

- Efter det söker vi ett eller flera bolag som kan fortsätta utveckla området.

Stadsdirektören i Lojo, Mika Sivula, bekräftar att samarbetet med Umacon har börjat väl.

Sivula ser rivningen av kraftverket som ett tecken på den strukturomvandling som staden befinner sig i.

- Där försvinner en skorsten i Lojosiluetten, beskriver Sivula.

Pitkäniemi industriområde i Lojo.
Fabrikernas skorstenar i Pitkäniemi. Pitkäniemi industriområde i Lojo. Bild: yle/Petra Thilman industri i lojo

Livlig diskussion

Affären publicerades i förra veckan (30.6). Stadsdirektören berättade själv om den i den populära Facebookgruppen Lohjalaiset.

Diskussionen blev genast livlig mellan stadsdirektören och Lojoborna som hade många idéer om hur området kunde se ut i framtiden.

Stadsdirektören säger till Yle Västnyland att Lojo ännu inte har någon vision för Pitkäniemis framtid. Verksamheten vid Mondi fortsatte i liten skala till hösten 2016.

- Det har varit arbetsplats för hundratals Lojobor så staden hoppades in i det sista att pappersfabriken kunde fortsätta, säger Sivula.

Porten till Mondis pappersfabrik i Lojo
Papperstillverkaren Mondi i Lojo har upphört med verksamheten och området är nu köpt av rivnings- och återvinningsföretaget Umacon. Porten till Mondis pappersfabrik i Lojo Bild: Yle/Petra Thilman Mondi Group,Mondi Lojo,Mondi,Lojo,västnyland

Staden vid Lojo sjö

Sivula kan redan nu säga att Pitkäniemi kan bidra till att skapa Lojo en profil som staden vid en sjö.

- Vi ligger vid stora Lojo sjö. Planen för Porla har nyss godkänts. Aurlaxområdet vid stranden i Lojo centrum utvecklas som bäst. Vi kommer att ordna bostadsmässa vid sjön. Pitkäniemi ligger mellan dessa områden och kan bli en viktig del av helheten.

Bostäder?

När pappersfabriken stängde, kontrollerades marken som fabriken står på. Situationen är enligt nya ägaren god. "Det finns inga stora avvikelser från det normala," uppger Umacon.

Lojo stad vill hur som helst inte köpa området, säger Sivula. Han tycker det är bättre att någon annan tar över efter Umacon.

Det räcker med att staden håller i planläggningen, menar Sivula. Med hjälp av planen går det att bestämma vad som får och inte får byggas och vad olika områden ska användas till.

Sivula tycker till exempel att strandområdena i närheten av centrum i regel ska förbli öppna för allmänheten.

Kan Pitkäniemi bli bostadsområde, Mika Sivula?

- Det är inte uteslutet. Hela området kan inte bli det, men delar nog.

Industrier är fortfarande granne till den tidigare pappersfabriken.

Metsäwoods fabrik utvidgas som bäst. Metsäwood och Lojo stads energibolag Loher driver tillsammans ett kraftverk på området.

Också Mahogany har en fabrik i området. Lojo stads vattenreningsverk finns också i Pitkäniemi. Tytyri kalkgruva ligger inte långt ifrån.

Läs också