Hoppa till huvudinnehåll

Domstol: Valresultatet i Hangö står fast

kvinna invid vit vägg
Besvärsprocessen har varit lång för Outi McDonald. kvinna invid vit vägg Bild: Yle/Bubi Asplund läkare,Hangö,Västnyland,outi mcdonald

Förvaltningsdomstolen har förkastat båda besvären som gällde kommunalvalet i Hangö.

Domstolen konstaterar att den tidigare ledande läkaren i Hangö, kristdemokraten Outi McDonald, inte var valbar. Centralvalnämnden i Hangö gjorde därför rätt när de beslutade att hon inte fick ställa upp i valet.

Hamnens tekniska chef, SFP:s Björn Peltonen, fick däremot kandidera i kommunalvalet i april.

Domstolen: McDonald skulle vara ledande

Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterar för det första att tjänsten som ledande läkare i Hangö är så tung att innehavaren av tjänsten inte kan kandidera i ett kommunalval.

För det andra konstaterar domstolen att det fortfarande inte är slutligt avgjort om Outi McDonald var i stadens tjänst eller inte.

Staden hade först beslutat flytta henne till en tjänst som vanlig hälsostationsläkare. Sedan hade staden beslutat säga upp henne helt och hållet. De här besluten har fortfarande inte trätt i kraft eftersom McDonald har besvärat sig mot besluten.

Besvären är ännu inte slutligt avgjorda utan väntar på sista ordet från Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolen: Peltonen är inte ledande i hamnen

Däremot fanns det inget som hindrade Björn Peltonen från att kandidera i valet, anser domstolen.

Peltonen har enligt förvaltningsdomstolen inte sådan makt inom staden - eller i hamnbolaget som staden äger - att han inte fick kandidera i valet. Peltonen ansvarar endast för tekniska frågor i hamnen. Han har ingen roll i hamnens allmänna eller ekonomiförvaltning.

Björn Peltonen, teknisk chef i Hangö hamn.
Björn Peltonen Björn Peltonen, teknisk chef i Hangö hamn. Bild: Yle/Minna Almark björn peltonen

"Tekniska chefen representerar därmed inte bolaget "i aktiebolagsrättslig mening", motiverar förvaltningsdomstolen sitt beslut.

Det att Peltonens hustru är chef för Hangö stads vatten- och avloppsverk har inte heller påverkat domstolsbeslutet.

Peltonen fick 82 röster i kommunalvalet. Han blev invald i stadsfullmäktige i Hangö.

Av kristdemokraternas kandidater valdes ingen i fullmäktige.

Det var Outi McDonalds partikamrat Juha Kaunismaa som överklagade beslutet att vägra McDonald kandidaturen.

Peter Baarman överklagade beslutet att låta Björn Peltonen kandidera.

Om rätten hade kommit till en annan slutsats, kunde Hangö ha tvingats ordna kommunalvalet på nytt. Nu står valresultatet fast.

Artikeln korrigerades 7:40 6.7 med att Peltonen är teknisk chef, inte direktör som det stod i fjärde meningen.

Läs också