Hoppa till huvudinnehåll

Nordens fritidsfiskare kräver gemensam skarvstrategi

Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Skarv med unge i bo Skarv med unge i bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax storskarv,skarvar (släkte),fåglar,skarv

Fritidsfiskare i Finland, Sverige, Danmark och Norge kräver en nordisk skarvstrategi. Fritidsfiskarna är bekymrade över skarvens utbredning i Norden och kräver åtgärder.

På 150 år har det aldrig funnits så mycket skarv i Europa som nu, skriver de nordiska fritidsfiskarna i ett gemensamt uttalande. Det behövs inte mer forskning utan det är tid att agera, kräver fritidsfiskarnas organisationer.

Bakom uttalandet (nedladdningslänk, PDF) står Finlands fritidsfiskares centralorganisation, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Danmarks sportsfiskerforbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Kravet är en gemensam strategi för att inte skarven ska utgöra ett hot mot utrotningshotade och sällsynta fiskarter. Uppdraget för myndigheterna bör bli att följa med skarvens påverkan på fiskbestånden.

Huvudvikten bör läggas vid att begränsa överstora skarvkolonier och hindra skarvarna från att sprida sig vidare till nya områden.

Som exempel nämns Danmark där stora kolonier kraftigt har reducerat laxförekomsten. Det är bara en tidsfråga innan samma fenomen finns i Finland, skriver fritidsfiskarnas organisationer i sitt uttalande.

Sportfiskeförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge kräver i ett gemensamt dokument skärpta förvaltningsåtgärder för att minska skadorna på fiskbestånden från mellanskarv.

Färska undersökningar visar att skarvens uttag av abborre längs delar av den svenska och finska kusten vida överstiger de sammanlagda fångsterna från yrkes- och fritidsfisket.

Det är dags att myndigheterna tar problemet på allvar, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm i Sverige.