Hoppa till huvudinnehåll

Inte olagligt att hålla katten lös

En av katterna på djurhemmet i Barösund.
Arkivbild. En av katterna på djurhemmet i Barösund. Bild: Yle/Christopher Marins hittedjurshem

Hur ska man bära sig åt med katter? Vad har du för skyldigheter som kattägare och vad får du göra om du hittar en katt som förstör blomrabatten på gården?

Det finns inget i lagen som egentligen förbjuder att ha katten löst, men många djurskyddsföreningar och veterinärer rekommenderar att katten hålls i koppel då man vistas ute. Det här gäller både på landsbygden och i tätorter.

Enligt ordningslagen ska man dock se till att katten inte vistas på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet.

Kattägaren bär ansvaret

Inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde finns fem veterinärmottagningar och Jarkko Oksanen har hand om den i Kristinestad. Enligt Oksanen kan katten orsaka skada i naturen då den har en väldigt stark instinkt att döda. Allt från småfåglar till harar kan hamna i kattens klor.

- I de här områdena är det många som har katt och de flesta katterna rör sig fritt utomhus. Men man ska komma ihåg att kattägaren alltid har ansvar för vad katten gör.

Ifall en tamkatt till exempel repar en bil eller dödar en fridlyst fågel, så är det på ägarens ansvar.

- Som alla övriga husdjur är allt de förorsakar på ägarens ansvar, säger Mikael Appel, kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning.

Appel säger att det är viktigt att ägaren alltid håller sin katt under uppsikt eftersom de kan röra sig på stora områden och orsaka skador.

- Enligt undersökningar som gjorts i Sverige, England och USA så uppskattas en enda katt kunna ta 200 däggdjur och ett 30-tal fåglar under ett års tid. Så de kan vara större bovar än många andra vilddjur, säger Appel.

Appel berättar att de alltid nu som då får in anmälningar från folk som är irriterade över att främmande katter rör sig på deras gårdar.

"Håll katten inomhus i tätorter"

I tätorter är det däremot med tanke på kattens eget välbefinnande bäst att hålla katten inomhus.

- En katt blir av med livet lättare i städer än på landsbygden i huvudsak på grund av den livliga trafiken, säger Oksanen.

Vad ska man då göra om man inte tycker om när katter rör sig på ens gård?

- Om man vet vems katt det är så kan man ju diskutera med ägaren. I andra fall kan man försöka sjasa bort den. Man får absolut inte skjuta den. Att ta fast den är också ett alternativ och sedan meddela någon djurskyddsförening eller liknande, säger Oksanen.

Enligt djurskyddslagen ska kommunen se till att det ordnas tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter. Omhändertagna djur skall förvaras minst 15 dagar, varefter kommunen har rätt att sälja djuret, överlåta det på annat sätt eller avliva det.

Jaktchef: Ta helst fast katten

I jaktlagen står det däremot att den som äger eller innehar ett område har rätt att fånga eller döda icke fredat djur som befinner sig på hans område. En förvildad katt är icke fredad.

- Tamkatten är också i princip fredlös utanför sin ägares gårdsplan. Definitionen på en vild katt är en katt som skaffar sig föda ur naturen, säger Stefan Pellas som är jaktchef i Kust-Österbotten.

Men eftersom även innekatter ibland kan rymma så ska man absolut inte i första hand gå och avliva en katt eller hund som vistas på ens gård.

- Man ska fånga katten eller hunden och föra in den om den har kommit bort från sin ägare och sedan finns det ju insamlingsplatser för djur som har kommit bort.

Och även Pellas avråder folk från att skjuta djur.

- Man får inte skjuta hur som helst heller. Om man har mindre än 150 meter till någons gårdsplan eller där någon vistas så får man inte skjuta och i städer får man absolut inte skjuta.

Viktigt att sterilisera katten

Antalet vilda katter har också ökat under de senaste åren och flockar på tiotals katter har påträffats. Det effektivaste botemedlet mot vildkattsproblemet är enligt Oksanen att sterilisera tamkatterna.

Det finns också andra fördelar med att sterilisera katten.

- Steriliserade eller kastrerade katter har oftast ett mindre revir och då har det inte heller ett behov att ge sig iväg från tryggheten av det allra närmaste grannskapet. Katter märker ju dessutom sitt revir med urin och en okastrerad hankatts urin luktar förfärligt.

Uppdaterad kl.10.02 med kommentarer från jaktchefen Stefan Pellas.

Uppdaterad kl.10.56 med kommentarer från konstapeln Mikael Appel.

Läs också