Hoppa till huvudinnehåll

Värdefulla ålgräsängar införlivas med Skärgårdshavets nationalpark

Ålgräset binder sand. Utan växten eroderas bottnen och stenar kommer fram.
Ålgräset binder sand. Utan växten eroderas bottnen och stenar kommer fram. Ålgräset binder sand. Utan växten eroderas bottnen och stenar kommer fram. Bild: Forststyrelsen/Mats Westerbom Bandtång,vattenväxter,ålgräs

Skärgårdshavets nationalpark har köpt ett värdefullt vattenområde i Dragsfjärd, väster om Purunpää och Sandskärshålet.

Det var en privatperson som oväntat meddelade att hen kunde tänka sig att sälja området, och myndigheterna var genast intresserade.

- Det här var en trevlig överraskning för både Fortsstyrelsen och Egentliga Finlands NTM-central eftersom anskaffningen av området inte var planerad, säger Esko Gustafsson som är naturskyddsenhetens chef vid Egentliga Finlands NTM-central.

Vattenområdet i fråga tillhör Salpausselkäs undervattensåsar. Det är ett område på 225 hektar, och där ingår vatten med värdefulla sandbankar och ålgräsängar. Det är också ett Natura 2000-område.

Ålgräsäng i Örö. Små tussar av trådalger syns även på bilden.
Ålgräsäng i Örö. Små tussar av trådalger syns även på bilden. Ålgräsäng i Örö. Små tussar av trådalger syns även på bilden. Bild: Suvi Kiviluoto / VELMU Salpausselkä,Örö,Skärgårdshavet,nationalparker,Bandtång,Skärgårdshavets nationalpark,ålgräs

I Finland förekommer ålgräs (Zostera marina) längs den sydvästra kusten, allt från de mittersta delarna av Finska viken ända till Bottenhavets södra delar, men förekomsterna centrerar sig till Skärgårdshavet.

- En sådan här gärning talar om en ny uppskattning, det vill säga att också undervattensmiljöns mångfald är viktig för medborgarna, säger Gustafsson i ett pressmeddelande från NTM-centralen.

Läs också