Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingförläggningarna har halverats på mindre än två år

Lekpark invid flyktingförläggningen i Mjölbolsta.
Lekpark invid flyktingförläggningen i Mjölbolsta. Lekpark invid flyktingförläggningen i Mjölbolsta. Bild: Ahmed Alalousi Raseborg,Västnyland,Mjölbolsta,lekparker,mottagningscentraler,flyktingar

I slutet av 2015 fanns det som mest 107 flyktingförläggningar, där det bodde kring 25 000 asylsökande. Sedan dess har antalet minskat med hälften.

Nu finns det 51 förläggningar i 44 kommuner som är fördelade ganska jämnt över hela landet.

Flyktingförläggningar i Finland mars 2015.
Flyktingförläggningar i Finland i mars 2015. Flyktingförläggningar i Finland mars 2015. Bild: Yle Finland,kartor,mottagningscentraler
Flyktingförläggningar i Finland november 2015.
November 2015 Flyktingförläggningar i Finland november 2015. Bild: Yle Finland,kartor,mottagningscentraler
Antalet flyktingförläggningar i Finland i juni 2017.
Juni 2017 Antalet flyktingförläggningar i Finland i juni 2017. Bild: Yle Finland,kartor,mottagningscentraler

I slutet av juni befann sig 15 730 personer i asylsystemet. Största delen av dem har fått avslag på sin asylansökan men överklagat till förvaltningsdomstolen.

En stor del av Migrationsverkets beslut brukar ändå inte ändras i förvaltningsdomstolen. De som får avslag på sin asylansökan måste lämna förläggningarna.

I nuläget lämnar ett hundratal asylsökande flyktingförläggningarna varje vecka.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets text.