Hoppa till huvudinnehåll

Över 5 000 asylsökande har "försvunnit" från flyktingförläggningar i Finland

Soffgrupp i den planerade flyktingförläggningen
Soffgrupp i den planerade flyktingförläggningen Bild: Yle/Carmela Walder flyktingförläggning i johannsiberg

Under tiden 1.1.2015 till 1.7.2017 har 40 600 personer ansökt om asyl i Finland. Yles finska nyheter har sammanställt siffrorna kring de asylsökande.

Av dem har 11 900 fått positivt besked och 18 000 har nekats asyl. De negativa asylbesluten började öka i juni i fjol. Under perioden 1.6.2016 till 31.12.2016 gav Migrationsverket 11 500 negativa asylbesked.

Samtidigt lämnade 10 700 personer landet, eller utvisades. I det här antalet ingår också personer som frivilligt har lämnat landet. Siffran går alltså delvis på siffran över personer som har fått avslag på sin asylansökan.

Av dem som har lämnat landet hade asylprocessen förfallit för 3 200 personer eftersom den asylsökande hade registrerat sig i ett annat EU land innan hen kom till Finland. I sådana fall återsänds den asylsökande till ifrågavarande land inom ramen för det så kallade Dublin-avtalet.

Därtill har 5 100 personer "försvunnit" det vill säga lämnat flyktingförläggningarna utan att meddela om det.

Man känner inte till var de befinner sig.

Det är möjligt att de har stannat kvar i Finland som så kallade papperslösa eller de kan ha rest till ett annat EU-land eller återvänt till sitt hemland.

Läs också