Hoppa till huvudinnehåll

Majoriteten av finländarna vill inte ha en EU-folkomröstning

Europeiska unionens flaggor
Europeiska unionens flaggor Bild: Yle eu flaggor

Hela 72 procent av befolkningen motsätter sig en folkomröstning, medan bara 22 procent vill ha en folkomröstning.

Det här är en tydlig ökning från 1990-talet. För 20 år sedan stödde bara 57 procent av finländarna ett medlemskap i EU.

Skulle det nu trots allt bli en folkomröstning, så uppger 19 procent att de skulle rösta mot medlemskapet och över 62 procent att de skulle rösta för ett fortsatt EU-medlemskap.

Uppdelat enligt ålder är det mest de allra yngsta, alltså 15–24-åringar och de allra äldsta som stöder ett EU-medlemskap.

Sannfinländarna och Nytt Alternativ sticker ut

Partipolitiskt är det egentligen bara Sannfinländarnas och utbrytargruppen Nytt alternativs väljare som vill ha en folkomröstning och lämna unionen.

Tydliga majoriteter i bägge grupperna är för en ny folkomröstning. Att på riktigt rösta för att lämna EU säger sig 65 procent av Sannfinländarnas och 75 procent av Nytt alternativs väljare vara beredda att göra.

Jordbrukarna har ändrat åsikt

Bland jordbrukarna har den tidigare så kritiska EU-inställningen mjuknat.

Vid folkomröstningen 1994 motsatte sig över 90 procent av jordbrukarna ett medlemskap, men i dag vill bara kring hälften ha en folkomröstning.

Skulle det ändå bli en omröstning, säger kring 40 procent att de skulle rösta mot medlemskapet. Dock uppger 36 procent att de inte är säkra på hur de skulle rösta.

1004 personer deltog i enkäten under perioden 14-21 juni 2017. Felmarginalen är +-3 procent.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes