Hoppa till huvudinnehåll

Nationalparkens viktigaste uppgift är att bevara skärgården för kommande generationer

Insjön på Björkö kom till på 1700-talet till följd av landhöjningen.
Arkivbild. Insjön på Björkö kom till på 1700-talet till följd av landhöjningen. Bild: Yle/Lotta Sundström naturstig i skärgården

Skärgårdshavets nationalpark hör till de viktigaste nationalparkerna i landet. Specialplanerare Jouko Högmander vid Forststyrelsen går i pension i höst efter att ha jobbat med nationalparken i 30 år. Under hans tid det hunnit hända mycket vid nationalparken, men en del utmaningar består.

När Jouko Högmander började jobba med skärgårdshavets nationalpark, jobbade han ensam och parken bestod av 1500 hektar holmar och skär. I dag jobbar ett trettiotal personer inom naturskyddet i hela sydvästra Finland, och parken är på 3 500 hektar.

- I början hade nationalparken en viktig roll i bevarandet av det gamla kulturlandskapet i skärgården. I och med att det inte fanns boskap mera på holmarna hade det nästan försvunnit helt, säger Högmander.

Högmander tycker att de lyckats bra och nämner Jungfruskär i Houtskär, Jurmo och Örö som några av skärgårdens pärlor. Skärgårdshavets nationalpark har erkänts som en av de finaste och viktigaste av landets 40 nationalparker.

Jouko Högmander.
Jouko Högmander. Jouko Högmander. Bild: Yle/Lina Frisk Jouko Högmander

- Det viktigaste med nationalparkens verksamhet är att kunna bevara en fin del av vår skärgård för kommande generationer. Där har man både lyckats och misslyckats. Jag önskar att vi hade räddat en del finare skärgårdar i södra delen som nu gått till sommarstugor.

Nationalparken har utvidgats sakta men säkert. För någon vecka sedan testamenterade en person nästan 250 hektar till skärgårdens nationalpark. Enligt Högmander är dylika donationer inte vanliga, men de kan ha betydelse i framtiden.

Bristande resurser ett ständigt problem

Högmander är mycket nöjd över att nationalparken är välfungerande. Han är också tacksam över att beslutsfattarna i regionen insett hur viktigt det är med naturskydd. Men resurserna är fortfarande knappa.

- Utmaningen som varit den samma under trettio års tid är frågan om resurser och komplettering av nationalparken. Kommer den att utvidgas i framtiden utan inlösningstvång? Under de senaste åren har hela statsförvaltningen varit tvungen att skära ner resurser överallt. Det har hotat oss också.

Utmaningarna är många, men en sak oroar Högmander extra mycket.

- Det som jag personligen är mycket rädd för är att det ska hända en stor oljeolycka på norra Östersjön. Där är en väldigt livlig trafik med tankfartyg. Dessutom är jag orolig över eutrofieringen av havet. Kommer den att fortsätta eller kan den stoppas?

Trots att Högmander går i pension den 1 september, väntar inte lata pensionärsdagar.

- När man jobbat hela sitt liv med naturskyddsfrågor kan man inte lämna dem trots att man lämnar jobbet. Jag kommer att fortsätta med frivilligt arbete med skärgårdshavets nationalpark.