Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: Nedskärningar i utbildningen största hotet mot bildningssamhället

Helsingin yliopiston kirjasto
Hög utbildning är viktigt för bildningssamhället, anser Akavas medlemmar. Helsingin yliopiston kirjasto Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsinki University Library,bibliotek,biblioteksservice,biblioteksbyggnader,allmänna bibliotek,biblioteksanvändning,studerande,studier,antagning av studerande,studieframgång,studiestöd,studielån

Medlemmar i akademikercentralen Akava anser att nedskärningarna i utbildningen är det största hotet mot bildningssamhället. Det visar en enkät som förbundet låtit göra bland sina medlemmar. Också marginalisering och ökande ojämlikhet betraktas som betydande hot.

Nästan hälften av de som svarade på enkäten valde antingen utslagning, ojämlikhet eller utbildningsnedskärningar som en av de mest betydande hoten mot bildningssamhället.

- Resursering för utbildningen måste stärkas, för det är den bästa medicinen mot ojämlikhet. På alla beslutsfattarnivåer måste man förstå att nedskärningar i utbildningen ökar ojämlikhet och utslagning, säger Akavas ordförande Sture Fjäder i pressmeddelandet.

Den bildade människan bryr sig om andra

De viktigaste dragen för bildningssamhället är enligt de som svarade i enkäten satsningar på utbildning och säkerhet, samt att familjers välbefinnande sköts om.

Det är framför allt utbildningen som Akavamedlemmarna lyfter fram i enkäten.

- Finländska framgångshistorier föds inte utan utbildning och forskning i världsklass. Nyligen publicerade uppskattningar av universitetens ekonomiska effekt visar tydligt att en hög utbildning hjälper människor att sysselsättas och att vara mer produktiva. Detta föder å sin sida fler jobb och inkomst, säger Akavas sakkunniga Ida Mielityinen i pressmeddelandet.

De centrala dragen hos en bildad människa är enligt de som svarade i enkäten respekt för andra människors åsikter och att man bryr sig om andra människor.

Också bred kunskap och ett gott uppförande anses viktiga. Akavamedlemmar under 35 anser också att en vilja att påverka samhällets utveckling är utmärkande för bildade människor.

Enkäten om Akavamedlemmars och andra löntagares uppfattningar om bildningssamhället gjordes av Kantar TNS för Akava. Enkäten som gjordes i maj 2017 besvarades av 888 Akavamedlemmar och 1 201 andra löntagare.

Akava är en centralorganisation för högutbildade i Finland.