Hoppa till huvudinnehåll

Hur går det för Östersjön? – ”Cocktail av problem”

En dykare som gör anteckningar om växter under havsytan.
Vattnet är ovanligt klart på grund av de kalla vädret. Vid Tvärminne zoologiska station nära Hangö studerar forskare bland annat miljön i Östersjön. En dykare som gör anteckningar om växter under havsytan. Bild: Privat / Alf Norkko dykare

I flera år blev övergödningen av havet värre och värre. Det är fortfarande det största problemet, men nu har trenden vänt. Östersjöforskaren Alf Norkko berättar vad man har gjort för att förbättra havet och hur framtiden ser ut för Östersjön?

Våren och sommarens hittills kalla väder har lett till att havsvattnet nu är ovanligt klart. Algblomningen har inte börjat än.

– Naturen är några veckor efter och så är det också med havet. Men blir det varmare så kommer de nog att blomma upp, säger Alf Norkko som är professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet.

Östersjön på väg att bli friskare

Det största problemet med Östersjön är fortfarande övergödning, det vill säga ett överflöd av näringsämnen i havet. Under många årtionden blev det bara värre och värre, men nu har trenden vänt.

Östersjön är som en cocktail av problem och det finns massor av olika aspekter som hotar Östersjöns biodiversitet och liv.― Alf Norkko

Nu har man till exempel kunnat notera att vattnet i Finska viken är mycket klarare än tidigare. Men trots att det går bättre för havet nu betyder det inte att havet mår bra.

Men Alf säger att det är viktigt att ta fasta på de positiva signalerna.

– Om man sätter huvudet under ytan så finns det ofattbart fina livsmiljöer.

Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.
Alf Norkko tycker att åtgärderna som har gjorts och alla positiva signaler är mycket hoppingivande för Östersjön. Alf Norkko, professor i Östersjöforskning. Bild: Yle/Minna Almark tvärminne

Renare avlopp ger resultat

Det man har gjort för att motarbeta problemet är att man har gjort ett långsiktigt arbete på att rena avlopp. De här åtgärderna har visat resultat.

Nyligen har också allt fler kryssningsfartyg börjat släppa ut sitt avloppsvatten i hamnarna i stället för ute på havet.

– Det är en mycket positiv sak. Det är svårt att veta hur stor effekt avloppsvattnen har haft på Östersjön i och med att de är okontrollerade utsläpp, men säkerligen har det haft en stor inverkan på havet.

Goda resultat ger hopp

Det finns en hel del diffusa källor till näringsämnen som är svåra att åtgärda, men det finns många projekt som har som mål att hitta dessa källor. Men en del av de största källorna har man lyckats åtgärda.

– Tittar vi till exempel på det Danska sundet, där de började med de här åtgärderna mycket tidigare än annanstans, så har de fått mycket goda resultat. De har nu uppnått det som kallas för god ekologisk status. Det här är hoppingivande för havet.

Det finns många olika typers problem som vi inte ens förstår omfattningen av ännu― Alf Norkko

I Sverige har man också tittat på lite mer annorlunda metoder för att bekämpa övergödningen av Östersjön. Där har man nämligen försökt använda musslor till att filtrera näringsämnena i havet.

– Jag är för att man ska reda ut alla möjligheter man har att ytterligare kunna förbättra återhämtningen av havet. Men det finns ju redan enorma mängder musslor i havet, om det skulle fungera skulle vi redan ha märkt det.

Alf tycker också att det bara skulle vara en lösning på ett symptom av det egentliga problemet. Det viktigaste är att man tänker på det långsiktiga, och tittar på var problemen kommer ifrån.

– När vi talar om näringsämnen så handlar det om vad som händer på land.

Klimatförändringen kommer med regn

Alf tycker att jordbruket är en av de största källorna till ett överflöd av näringsämnen i havet. Det är via bland annat regn som näringsämnen tar sig från åkrarna till havet.

– Det är ju problematiskt eftersom att vi behöver mat och kommer att fortsätta att behöva mat också i framtiden, så det går inte riktigt att sluta med jordbruket.

Enligt Alf kan klimatförändringen innebära att det blir mer regn i Norden. Förutom att havsvattnet blir varmare, så kommer mer regn också att påverka havet negativt.

– Det finns många olika typers problem som vi inte ens förstår omfattningen av ännu. Det händer saker hela tiden och det är därför det behövs mer forskning inom det här området så vi hinner med i utvecklingen.

Christoffer Boström dyker och tittar på trådalger i vattnet
Alger förbrukar syre snabbare om temperaturen på vattnet stiger. Christoffer Boström dyker och tittar på trådalger i vattnet Bild: Karine Gagnon / Åbo Akademi alger,dykare,Östersjön,Skärgård (musikstycke),ytterskärgård

Om vattnet blir varmare ökar risken för syrebrist i havet.

– Jag tycker vi ska fortsätta att intensifiera de åtgärder man har tagit hittills. Det gäller nu bara att hitta en praxis som gör att det minimerar risken och belastningen på havet.

Man ska tänka på att det finns ett liv i havet och man ska ha respekt för det.― Alf Norkko

Plast i havet kan hamna i fisken på din tallrik

Andra problem som Östersjön har i dag förutom övergödning är till exempel plastavfall och överfiske. Plast i havet och överfiske påverkar båda ekosystemet på ett negativt sätt.

– För tillfället är överfiske inte ett problem i finska vatten, utan det är torskfisket längre söderut som försvagar torskstammen och har en stor effekt på hur havet mår.

Varför det är viktigt att Östersjön mår bra är personligt. Det kan handla om att havet ska se bra ut, på ett helt estetiskt plan också. Exempelvis då man är på villan så ska det vara blått och fint.

Alger i Östersjön
Havsbottnen i Östersjön kan bjuda på fina vyer. Alger i Östersjön Bild: Forststyrelsen finmarinet

Om havet mår bra finns det också en mångfald av arter och då mår också havsbottnarna bättre då det finns djur som ser till att bottnarna är rena.

– Havet fungerar ungefär som komposter. Skulle det inte finnas daggmaskar i komposter som bryter ner saker skulle komposterna se väldigt annorlunda ut. Likadant är det i havet.

Ett friskt hav kan också betyda pengar. Turismen blommar när havet mår bra.

Hur kan man hjäpa till?

Om man vill hjälpa till kan man visa engagemang i olika miljörörelser, aktivera sig politiskt och vara med och påverka hur vi handskas med havet.

– På ett personligt plan ska man också tänka på att det finns ett liv i havet och man ska ha respekt för det. Alla små steg räknas, säger Alf.