Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk vill utveckla en minnesvänlig tätort

Bilar och hus längs väg
Lappträsk vill att äldre och minnessjuka ska få ta del av vardagslivet som alla andra invånare (illustrerande arkivbild). Bilar och hus längs väg Bild: Yle/Fredrika Sundén Lappträsk,lappträsk kapellby

Lappträsk kommun ska utveckla sin kyrkoby till en minnesvänlig tätort.

Det handlar om att ordna boende och tjänster för äldre och minnessjuka på ett nytt sätt, som en del av vardagslivet och servicen i stället för i en avskild byggnadshelhet.

Lappträsk utreder möjligheterna att ordna boendetjänster i små Lappträskhus, så att invånarna kan utnyttja tjänsterna i kyrkobyn på samma sätt som alla andra invånare.

Syftet är också att ytterligare stärka kulturen att ta hand om varandra som lever kvar i Lappträsk.

Arbetsgrupp planerar vidare

I utvecklingen av den minnesvänliga tätorten deltar en arbetsgrupp som består av intresserade kommuninvånare i olika åldrar.

Projektet omfattar också landskapskonst och planering av belysning, landskap och trafik.

Kommunen vill att konsten ska fungera som handledning och vägvisare i en omgivning där man rör sig till fots.

Kommunen deltar i Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt i utvecklandet av den minnesvänliga tätorten.