Hoppa till huvudinnehåll

Pilotprojekt ska minska klimatutsläpp och buller i Helsingfors

Västerledens infart till Porkalagatan i Gräsviken.
I förhållande till antalet orsakar lastbilar mycket trafikstockningar och klimatutsläpp. Arkivbild. Västerledens infart till Porkalagatan i Gräsviken. Bild: YLE/Fred Wilén porkalagatan

I de europeiska storstäderna står den tunga frakttrafiken för ungefär en femtedel av all trafik. Trots det står sagda tunga trafik för strax under en tredjedel av alla trafikstockningar i städerna och en avsevärd del av alla utsläpp i trafiken.

Därför har de europeiska städerna nu slagit ihop sina kloka huvuden i ett projekt för att utveckla logistiktrafik med lågt halt av klimatutsläpp.

Helsingfors är en av städerna som är med i projektet.

Helsingfors stad, som representeras av Helsingforsregionens miljötjänster och Helsingforsregionen, presenterade ett pilotprojekt där målet är, förutom att effektivera logistiktrafiken, att förbättra trafiksäkerheten och minska buller och klimatutsläpp.

Många stora logistikföretag är med i projektet.

Lastningsplatser i realtid

Pilotprojektet har varit i gång i snart ett år och hittills har resultaten verkat lovande.

Jakeluruutu - som projektet heter - strävar till att erbjuda logistikföretagens chaufförer information om lediga parkeringsplatser och lastnings- och avlastningsplatser i stadskärnan i realtid.

Chaufförerna ser de lediga lastningsplatserna på en karta på sin pekdator.

Då kan chauffören planera och optimera sin rutt enligt hur läget ser ut just då. Och då är det möjligt för chaufförerna att undvika onödig stadskörning och slipper stå länge och vänta på att en lastningsplats ska bli ledig.

Genom att undvika onödig stadskörning minskar också bullret och utsläppen i staden. Det medför både att luftkvaliteten förbättras och att kostnaderna minskar.

Väckte intresse i Europa

- I framtiden är det möjligt att vi utvecklar systemet till att innefatta fler lastningsplatser, säger projektansvariga Sami Sahala från Forum Virium i ett pressmeddelande.

I december i fjol utrustades ett antal lastningsplatser i Helsingfors med kameror och andra övervakningsinstrument som sedan i realtid levererar information om lediga lastningsplatser åt chaufförerna.

- Projektet har väckt intresse i Europa och det är inte helt omöjligt att också andra städer testar på ett motsvarande system, säger Sahala.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen