Hoppa till huvudinnehåll

Undervisningsministerns kritik mot språkförsöket: Hellre fler språk än färre

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen Bild: Yle Sanni Grahn-Laasonen

Debatten går het om regeringens språkexperiment där det andra inhemska språket skulle bli frivilligt. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) sällar sig nu till kritikerna och menar att man i stället borde börja läsa fler språk ännu tidigare.

Totalt 35 av de knappt 60 remissvar som regeringen fått in ifrågasätter regeringens försök att låta 2 200 elever i grundskolan välja bort det andra inhemska språket, alltså svenska eller finska.

Förhoppningen är att barnen i stället ska förkovra sig i andra språk.

Både högskolor, lärare och språkvetare sågar språkexperimentet längs med fotknölarna.

Undervisningsminister Grahn-Laasonen delar oron och säger att det inte fanns något nytt eller överraskande i de kritiska utlåtandena.

- Av precis samma anledningar har jag förhållit mig kritisk till det här redan från början, säger Grahn-Laasonen till Yle Nyheter.

Barn sitter med ryggarna åt kameran i ett klassrum
Barn sitter med ryggarna åt kameran i ett klassrum Bild: Yle/Sofi Nordmyr petsmo skola

Experter inom utbildningen anser att språkförsöket kommer att leda till sämre språkkunskaper och många är oroliga för att de barn som deltar kommer att ha sämre möjligheter till studier och jobb senare i livet, samt att det kan leda till större socioekonomiska klyftor.

- I försöket görs valet tidigt och föräldrarna har också en stor inverkan på vilka val barnen överlag gör, säger Grahn-Laasonen.

Viktigt att inse betydelsen av språk i en global värld

Med experimentet vill regeringen framför allt se om valfriheten höjer eller sänker elevernas motivation att läsa språk och hur valbarheten påverkar elevernas språkval.

Här har ändå undervisningsministern en syn som kan tänkas gå stick i stäv med experimentet.

- Om så är fallet, som jag tror, att åtminstone en del upplever att de ändå skulle behöva språket, skulle jag hellre se att man studerar flera språk tidigare, än färre och mera sällan.

Svenska Akademiens ordlista.
Svenska Akademiens ordlista. Bild: Yle/Hedda Jakobsson ordlista

Grahn-Laasonen önskar dessutom att man i högre grad skulle föra en allmän diskussion om betydelsen av språk i en allt mer internationaliserad värld.

- Jag tycker det är viktigt att vi ser till att Finland har två officiella språk och att man studerar dem i stor utsträckning. Att läsa språk vidgar överlag världen, öppnar upp jobbmöjligheter och är på alla sätt nyttiga i alla livskeden.

Problemet i Finland är, enligt Grahn-Laasonen, att unga läser färre språk än tidigare, samtidigt som världen internationaliseras och valen och möjligheterna utanför landets gränser blir fler.

- Engelska studerar finländarna i hög grad men inte andra språk. Språkinlärningen har i själva verket smalnat av och det bekymrar mig.