Hoppa till huvudinnehåll

Ilkka Kanerva föreslår obligatorisk samhällstjänst för kvinnor - “kvinnor vill vara med och bära ansvar”

Samlingspartiets riksdagsledamot Ilkka Kanerva på Suomi Areena i Björneborg 10.7.2016.
Ilkka Kanerva (Saml.) bjuder in kvinnorna att delta i försvaret. Samlingspartiets riksdagsledamot Ilkka Kanerva på Suomi Areena i Björneborg 10.7.2016. Bild: Lehtikuva Ilkka Kanerva,suomi areena

Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml.) får stöd för sitt förslag om en allmän samhällstjänst för kvinnor. Enligt Kanerva behöver försvaret kvinnorna i kampen mot nya hot som hybridkrigföring och naturkatastrofer. Andra politiker talar om “fräscht initiativ” men hoppas på frivillighet.

Ilkka Kanerva väger sina ord när han svarar på Svenska Yles frågor vid ett cafébord i solskenet vid Finlandsarenan i Björneborg.

Hans utspel har redan hunnit tolkats som att han vill att kvinnorna ska omfattas av samma värnplikt som män. Nu menade han inte riktigt så, men ändå:

- Min uppfattning är att också kvinnor vill vara med och bära fullt ansvar som medborgare för att Finland ska klara av krissituationer och konflikter.

Ilkka Kanerva, tidigare utrikesminister, försvarsutskottets ordförande och en grå eminens inom finländsk försvarspolitik säger att kvinnorna nu behövs för att hantera hybridkrigföring, stora olyckor och naturkatastrofer.

- Det kunde handla om en månads obligatorisk kurs för kvinnorna. Om alla skulle kallas till uppbåd kunde man se vad som passar för var och en.

Ilkka Kanerva säger att han har förankrat sin tanke såväl hos statsledningen som hos oppositionspartierna i försvarsutskottet.

Målet är att förslaget nu ska beredas för att ingå i nästa regeringsprogram.

“Klokt att ta vara på kvinnornas kunskap”

Thomas Blomqvist som representerar SFP i försvarsutskottet bekräftar att tanken åtminstone delvis har allmän acceptans.

- Någon form av värnplikt finns det en ganska stor enighet om. Det kan handla om utbildning i hur man agerar i krissituationer eller hur man agerar i fredsbevarande verksamhet och konfliktlösning. Då kunde vi bredda den allmänna värnplikten till att gälla också kvinnor.

Thomas Blomqvist på Suomi Areena i Björneborg 11.7.2017
Thomas Blomqvist (SFP) vill att såväl kvinnor som män kallas till uppbåd. Thomas Blomqvist på Suomi Areena i Björneborg 11.7.2017 Bild: Lehtikuva Thomas Blomqvist,suomi areena
Också andra oppositionspolitiker ser positivt på Kanervas förslag. Maarit Feldt-Ranta (SDP) kallar det för ett “fräscht initiativ”.

- Som kvinna anser jag att det är bra att också vi kvinnor får en utbildning där vi kan verka i krissituationer. Kvinnor är en enorm styrka, det är klokt att ta vara också på kvinnornas kunskap i det här arbete, säger Feldt-Ranta.

Hon tror ändå kvinnorna skulle vara mer motiverade om samhällstjänsten var frivillig.

- Det finns flera olika sätt också för män att undvika militärtjänstgöring, det finns alternativ. Och jag tror att det är sannolikt att det blir så också framöver för kvinnor.

Vänstern hoppas på mer frivillighet för alla

Vänsterförbundets Li Andersson håller med Ilkka Kanervas så långt att den nuvarande värnplikten är ett jämställdhetsproblem som växer.

- Nog vet jag många män som tycker att det nuvarande systemet är orättvist och omodernt. Det baserar sig på en ganska gammaldags tanke om att män har fysiskt bättre förutsättningar att utföra värnplikt, trots att krigsföring i dag ser ganska annorlunda ut än tidigare.

Li Andersson talar på Suomi Areena i Björneborg.
Vänsterns Li Andersson hoppas på mer frivillig värnplikt för såväl kvinnor som män. Li Andersson talar på Suomi Areena i Björneborg. Bild: Lehtikuva Li Andersson
Däremot är Vänsterförbundets mål knappast de samma som samlingspartisten Ilkka Kanervas. Medan han strävar efter fortsatt stark obligatorisk värnplikt, hoppas Vänsterförbundet på större frivillighet för alla, såväl kvinnor som män.

Li Andersson talar för en beredskapsmodell där värnplikten skulle vara frivillig i fredstid och breddas vid kriser.

- Kanervas förslag bygger ju på att man utvidgar försvarskomplexet och använder ännu mer resurser på det. Om man går in för en sådan modell bör man noggrant utvärdera vad som är vettigt också resursmässigt.

Värnplikt för alla inget alternativ

Thomas Blomqvist anser att ett första steg vore att kalla alla kvinnor till uppbåd. Det kunde enligt honom öka kvinnornas intresse för att göra värnplikt, vilket vore önskvärt.

Att däremot utöka den nuvarande värnplikten till att gälla alla förhåller han sig kluvet till. Det kunde i praktiken leda till en mer selektiv värnplikt eftersom försvaret inte har behov av att utbilda hela årskurser av både kvinnor och män.

- Exempel från andra länder visar att en selektiv värnplikt försvagar den allmänna försvarsviljan och leder till ett försvar som snarare är professionellt än baserar sig på fri vilja. Det ska vi inte ha i Finland.

President Niinistö: Naturligt att alla deltar i försvaret

Även president Sauli Niinistö gav initiativet ett vagt stöd vid en presskonferens på onsdagseftermiddagen.

- Det känns som en naturlig utgångspunkt att alla finländare deltar. Jag vet att många kvinnor och flickor har en stark vilja att delta. I vilken form det ska ske och om det ska vara obligatoriskt är svåra frågor.

Artikeln uppdaterad 12.7 klockan 17.03 med president Sauli Niinistös kommentar.