Hoppa till huvudinnehåll

Företagsområde i Karis kan växa mycket

En vanligt karta över ett företagsområde i östra delen av Karis centrum, Malmkulla. Ett område som ska få ny plan avgränsat med rött.
Så här ser företagsområdet i Malmkulla ut. En vanligt karta över ett företagsområde i östra delen av Karis centrum, Malmkulla. Ett område som ska få ny plan avgränsat med rött. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Raseborg,Karis,företagsområde

Malmkulla företagsområde vid östra infarten till Karis kan växa en hel del. Staden Raseborg jobbar som bäst med en plan som nästan fördubblar byggrätten på området i östra ändan av Malmkulla.

Det är frågan om ett knappt nio hektar stort område som gränsar till riksväg 25 och Första gränd där bland annat Tokmanni finns. I norr går gränsen vid Mankebergsgatan som löper parallellt med kustbanan.

Bara en liten del för affärsbyggnader

På området finns i dag enligt staden inga byggnader. Området har i den gällande planen drygt 20 000 kvadratmeter byggrätt och hälften av den är reserverad för affärsbyggnader.

Den nya planen ska nästan fördubbla byggrätten från 20 700 till cirka 35 000 våningskvadratmeter. Men endast tio procent av byggrätten ska reserveras för affärsbyggnader.

Transportföretag visade intresse

Ett grönt skyddsområde ska också bildas och området ska få en gång- och cykelbana.

Marken på området ägs dels av staden, dels av privata markägare.

Transportföretaget Raseborg Express ville redan hösten 2015 att staden säljer dem ett grönområde och planlägger det för industri. Orsaken var att företagets verksamhet växte. De gillade sitt läge men behövde mera plats för godshantering och tung trafik.

Trafik på riksväg 25 i Malmkullakorsningen i Karis.
Malmkulla från riksväg 25, området som planen gäller syns inte på bilden utan ligger en bit framåt med vägen. Trafik på riksväg 25 i Malmkullakorsningen i Karis. Bild: YLE / Pia Santonen malmkulla,Raseborg

Staden ser nu över planen för ett betydligt större område för att skapa förutsättningar för fler företag. Planäggningsnämnden har godkänt grundprinciperna och de ska nu också meddelas till olika myndigheter.

Staden hoppas sköta planeringen i snabb takt så att fullmäktige kan godkänna den nya planen redan i december.