Hoppa till huvudinnehåll

Från och med augusti ändras studiestödet - har du koll på de här sakerna?

Studerande ser på tioeurossedlar.
Studiestödet blir magrare, men mer lån och eventuellt högre bostadsbidrag anser FPA balanserar upp det hela. Studerande ser på tioeurossedlar. Bild: Mostphotos / Judith Dzierzawa studiestöd,pengar

Regeringens nedskärningar i studiestödet träder i kraft i början av augusti och med dem kommer många förändringar.

Studiestödet för högskolestuderande sjunker från nuvarande 336,76 euro till 250,28 euro.

Stödet blir magrare, men studielånet skjuter ändå i höjden. Enligt Fp kan studerande få upp till 2 600 - 3 250 euro i studielån under höstterminen. Under vårterminen kan man lyfta den normala summan 3 250 euro.

Om man lyfter studielån varje månad ändras summan från 400 euro till 650.

Nedskärningen i studiestödet innebär mindre stöd men mera pengar via mer lån.

Förändringar i stödet

  • Studiestödet sjunker från 336,76 euro i månaden till 250,28.
  • Den statliga lånegarantin stiger från nuvarande 400 euro i månaden till 650.
  • I stället för studiestödets bostadstillägg får studerande allmänt bostadsbidrag. Tidigare fick man högst 201 euro. Det allmänna bostadsbidraget kan gå upp till 400 euro i månaden.
  • Betalningsanmärkningar förhindrar nödvändigtvis inte möjligheten att beviljas studielån.

Sambor vinner och förlorar

I och med förändringen i bostadstillägget finns det både vinnare och förlorare bland studerande.

Studiestödets bostadstillägg försvinner och ersätts av allmänt bostadsbidrag som man måste ansöka om separat.

Hittills har studerande fått högst 201 euro i bostadsstöd. Förutsatt att hyran är tillräckligt hög kan det allmänna bostadsbidraget gå upp till 400 euro.

Det allmänna bostadsbidraget täcker högst 80 procent av hyran.

Bostadsbidraget påverkas inte bara av den studerandes egna inkomster utan också av sambons inkomster. Det här bådar inte gott för ett samboförhållande där den ena arbetar flitigt medan den andra är en fattig studerande.

I värsta fall kan ett par förlora sitt bostadsstöd helt och hållet på grund av den enas arbetsinkomster.

Det återstår att se hur många par som skiljer sig offentligt för att inte förlora sina bostadsbidrag.

Enligt FPA:s uppskattning förlorar 40 000 studerande sitt bostadsbidrag. 27 000 studerande får mindre stöd.

100 000 studerande får mer pengar än tidigare.

Det betyder att en tredjedel av de studerande förlorar stort på förändringen medan två tredjedelar gynnas av den.

Mindre avslag

FPA har granskat studerande som fortsätter sina studier 2017-2018 och beviljat låneborgen för 103 744 av dem.

Förra året beviljades inte 1 760 studerande studielån. I år var det bara 211 studerande som fick avslag.

Det här beror på att en betalningsanmärkning inte nödvändigtvis hindrar att man beviljas studielån.

Ursprunglig text: Tatu Kuukkanen/Yle Uutiset

Läs också