Hoppa till huvudinnehåll

Fler laddningspunkter för elbil i Västnyland

Laddningsstation för elbilar i Ekenäs
Också andra än Ekenäs energi vill erbjuda laddningsstationer för elbilar i Västnyland. Laddningsstation för elbilar i Ekenäs Bild: Yle / Helena Rosenblad liikennevirta,Raseborg,Ekenäs

Två lokala företag vill nu visa sitt samhällsansvar. Nya laddningsstationer dyker upp vid Andelsbankens och vid Karis Telefons kontor.

Andelsbanken Raseborg placerar ut tre laddningsstationer i Västnyland, en vid varje kontor. Karis Telefon installerar också en station utanför sitt kontor i Karis.

Andelsbanken säger att de verkställer sin samhälleliga roll på lokalplan när de främjar användningen av elbilar.

Karis Telefon säger att bolaget vill driva och utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Fortum och Ekenäs Energi

Andelsbanken samarbetar med Fortum. Vid Andelsbankens stationer finns det två laddningspunkter.

Tanken är att stationerna ska användas av bankens kunder men också andra får använda dem.

Karis Telefons laddningsstationer levereras av Raseborgs stads energibolag Ekenäs Energi.

De nya laddningsstationerna som bolagen har inskaffat har en effekt på 22 kW eller 11 kW.

De nya stationerna ingår alla i nätverket Virta. Nätverket har i dagens läge 250 laddningspunkter runt om i landet.