Hoppa till huvudinnehåll

HRT inför skräddarsydd information för din busshållplats

Informationsplansch för busshålplats H3137 i Helsingfors, Viks forskarpark. Visar hållplatsens tidtabell samt en omstigningskarta.
Omstigningskartan ska göra det lättare för passagerarna i kollektivtrafiken att växla mellan linjer och färdmedel. Informationsplansch för busshålplats H3137 i Helsingfors, Viks forskarpark. Visar hållplatsens tidtabell samt en omstigningskarta. Bild: Helsingforsregionens trafik Helsingforsregionens trafik,Huvudstadsregionen (Helsingforsregionen),kollektivtrafik,hrt

Hållplatserna inom kollektivtrafiken får nya skräddarsydda informationsplanscher. Helsingforsregionens trafik HRT sätter under sommaren upp de första exemplaren, och när sommartidtabellerna byts ut mot hösten får senast alla de omkring 3000 hållplatser, som berörs, sina egna affischer.

Planscherna har, förutom tidtabell för hållplatsen, information om vilka linjer som stannar vid hållplatsen, ett schema för linjernas rutter och en omstigningskarta. Kartan visar hållplatsens näromgivning och ger information om hållplatser och linjer i närheten, något som särskilt ger mervärde för passagerare som byter från en typ av färdmedel till ett annat.

Planscherna sätts upp på alla hållplatser som har en inglasad informationsvägg. De första planscherna sätts upp i Oggelby, Myrbacka och Mattby.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen