Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstemannagrupp bereder ny valfrihetslag

Sjukhuskorridor.
Sjukhuskorridor. Bild: Mostphotos/ Julián Rovagnati sjukhus,korridorer,vård,social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,social- och hälsovårdsreformen (sote),sjukhusvård,social- och hälsovårdsorganisationer,vårdtjänst

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp som ska bereda en ny valfrihetslag inom social- och hälsovården.

Arbetet inleds genast och lagutkastet är tänkt att sändas på remiss i november och att riksdagen får regeringspropositionen i början av mars nästa år.

Beredningsgruppens ordförande är överdirektör Kirsi Varhila från social- och hälsovårdsministeriet och medlemmarna är sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och justitieministeriet.

Arbetsgruppen ska beakta de ändringar i valfrihetsmodellen som grundlagsutskottet förutsätter.

En ny konsekvensbedömning i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd kommer också att göras.