Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Svårt att veta hur skarven påverkar Malaxsiken

Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax storskarv,skarvar (släkte),fåglar,skarv

I Malax oroas man över att den lokala fiskarten Malaxsiken dör ut på grund av skarven. Forskaren Lari Veneranta säger att risken finns men att det är svårt att veta i vilken utsträckning skarven påverkar sikstammen. Bristen på reproduktionsområden kan vara en större faktor.

- Det finns inga studier om hur skarven påverkar sikstammarna, eftersom det är svårt att undersöka och det skulle bli för dyrt, säger Lari Veneranta, forskare på Naturresursinstitutet LUKE.

Veneranta berättar att när siken leker i inre skärgården på hösten, befinner sig skarvarna inte på samma plats. Således borde inte den naturliga reproduktionen vara hotad. Däremot menar han att det kan finnas en risk för de yngel som planteras ut av de lokala fiskarna.

- Om det finns skarv i området i september så kan de äta de planterade ynglen som är cirka tio centimeter stora då. Men det beror helt på hur många skarvar som råkar finnas i området då.

"Små reproduktionsområden större problem"

Enligt Veneranta är de små reproduktionsområdena det största problemet för den naturliga reproduktionen.

- Ån som rinner ut i havet är i dåligt skick på grund av övergödning och nedsmutsning. Det bildas sediment över rommen efter leken som kväver dem. Det är mycket små områden där fisken kan leka.

Även om det är oklart i vilken grad skarven påverkar Malaxsiken, så säger Veneranta att något borde göras åt skarvbestånden eftersom fiskarna ändå får problem, speciellt på det lokala planet.

- Det kan vara lokala problem och problemet med skarven borde också hanteras i lokal skala.