Hoppa till huvudinnehåll

Forskning: Nollavtal påverkar unga vuxnas mentala hälsa

En målare arbetar
En målare arbetar Bild: Mika Kanerva målare

En osäker arbetssituation har en tydligt negativ inverkan på unga vuxnas psykiska välmående. Det här visar nya forskningsresultat från Storbritannien.

Enligt undersökningen Next steps är arbetslöshet och så kallade nollavtal speciellt skadliga med tanke mental hälsa.

Långtidsundersökningen, som började 2004, granskade brittiska ungas liv under flera års tid. Deltagarna var unga som fötts åren 1989-1990. I den sista forskningsbiten visade det sig att både arbetslösa och de som hade nollavtal mådde mentalt sämre än de unga vuxna med fast anställning.

Resultatet har att göra just med arbetssituationen, eftersom forskarna beaktade andra faktorer som social grupp, tidigare mental hälsa samt mängden sömn och idrott.

Allt som allt deltog ungefär 7000 unga vuxna i undersökningen. 5 procent av de som svarade hade jobb med nollavtal och 7 procent var arbetslösa.

Deltidsjobb allt vanligare i Finland

Med nollavtal menas arbetsavtal, där arbetsgivaren förbinder sig till att erbjuda mellan noll och till exempel 40 arbetstimmar i veckan. Arbetsgivaren behöver alltså inte erbjuda några timmar alls.

I Finland utredde man för första gången hur stor andel av arbetskontrakten var nollavtal år 2014. Då visade Statistikcentralens siffror att 4 procent av alla finländare i arbetsålder hade nollavtal.

Ser man på avtal just bland unga vuxna är det allt fler som jobbar på deltid. År 1997 hade 11,6 procent av alla arbetstagare i åldern 20-24 fortlöpande deltidsavtal. 2015 var andelen deltidsarbetare 22,3 procent, alltså nästan dubbelt så stor.

Samtidigt hade andelen tidsbundna heltidskontrakt sjunkit med över tio procent, från 37,7 procent till 26,3 procent. Mängden arbetstagare med fast heltidsanställning var däremot ungefär samma, alltså ungefär 39 procent.

Andelen arbetare med fortlöpande deltidskontrakt hade under samma tidsperiod ökat också bland åldersgruppen 25-29 åringar, från 5,9 procent till 10,9 procent. Bland dem hade också mängden fortlöpande heltidsavtal sjunkit en aning från 65 procent till drygt 63 procent.

Iida Tikka / Yle Uutiset