Hoppa till huvudinnehåll

Psykiater: Nollavtal behöver kanske förbjudas

Bild på handskar och såg som lagts åt sidan.
Bild på handskar och såg som lagts åt sidan. Bild: All Over Press uppsägning,renovering,byggande,arbetslöshet

Ny forskning visar att osäkra arbetsförhållanden orsakar mentala problem bland unga vuxna. För att lösa problemet behövs ny lagstiftning och eventuellt förbud på nollavtal, säger psykiater Kristian Wahlbeck.

Psykiater Kristian Wahlbeck, som är utvecklingsdirektör vid Föreningen för mental hälsa i Finland, är inte överraskad över resultatet i det brittiska forskingsprojektet.

- Vi har redan tidigare vetat att det inte är inkomstnivån i sig som är viktigt för psykiskt välbefinnande. Det är upplevelsen av ekonomisk trygghet som är det viktiga, säger Wahlbeck.

Det har sagts att nollavtal passar unga människor eftersom de är flexibla, men den här studien visar att det inte är så.

Wahlbeck påpekar att man redan tidigare kunnat konstatera att arbetslöshet orsakar mental ohälsa. Det viktiga i de nya forskningsresultaten enligt honom är att också nollavtal har samma inverkan.

Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland.
Kristian Wahlbeck, psykiater och utvecklingsdirektör vid Föreningen för mental hälsa i Finland. Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,föreningen för mental hälsa i finland

Med nollavtal avses arbetsavtal, där arbetsgivaren förbinder sig till att erbjuda mellan noll och till exempel 40 arbetstimmar i veckan. Arbetsgivaren behöver alltså inte erbjuda några timmar alls.

- Det har sagts att nollavtal passar unga människor eftersom de är flexibla, men den här studien visar att det inte är så. Nollavtal innebär psykisk belastning antagligen på grund av den ekonomiska osäkerhet de för med sig. Man vet inte hur mycket jobb man kommer att få och vilka inkomsterna kommer att vara, säger Wahlbeck.

Det är inte i någons intresse att unga mår psykiskt illa, ingen vinner på det, inte heller arbetsgivarna.

Undersökningen är gjord i Storbritannien, men enligt Wahlbeck är resultatet relevant också här i Finland. Nollavtal har blivit allt vanligare i arbetslivet, speciellt bland unga vuxna.

- Vi behöver en bättre lagstiftning och vi behöver kanske nog förbjuda nollavtalen. Det är inte i någons intresse att unga mår psykiskt illa, ingen vinner på det, inte heller arbetsgivarna. I längden leder ju psykisk belastning också till sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Läs mera:

Forskning: Nollavtal påverkar unga vuxnas mentala hälsa

En osäker arbetssituation har en tydligt negativ inverkan på unga vuxnas psykiska välmående. Det här visar nya forskningsresultat från Storbritannien.