Hoppa till huvudinnehåll

Nytt diabetesvaccin testas på människor nästa år - ska skydda mot virus

Enterovirus
En 3d-bild på ett enterovirus. Enterovirus Bild: Fakulteten för medicin och biovetenskap vid Tammerfors universitet enterovirus

Finländska forskare har utvecklat ett vaccin mot diabetes typ 1. Det kommer att testas på människor för att man ska få reda på hur effektivt och säkert det är.

I dag har det klarnat att ett vaccin som finländska forskare har tagit fram mot diabetes typ 1 börjar testas på människor i slutet av nästa år. En prototyp av vaccinet har redan prövats på möss och har då fungerat väl och på ett säkert sätt.

– Om vaccinet visar sig vara effektivt mot diabetes så skulle det kunna tas i allmänt bruk om cirka åtta år, säger Heikki Hyöty, professor i virologi vid Tammerfors universitet.

Enteroviruset orsakar diabetes typ 1

Det är ett virus som kan orsaka största delen av fallen av diabetes typ 1, alltså den form som ofta drabbar barn.

Enteroviruset tränger sig in i bukspottskörteln och förstör de celler som producerar insulin. Ett vaccin skulle kunna begränsa viruset, och hindra folk från att insjukna.

Insulinproducerande celler.
De gröna områdena är insulinproducerande celler som förstörs i samband med diabetes. Insulinproducerande celler. Bild: Fakulteten för medicin och biovetenskap vid Tammerfors universitet diabetes,celler,diabetes typ 1

Inbesparingarna för samhället skulle också vara stora. Man har räknat med att om ett barn insjuknar i diabetes så leder det till ökade kostnader på en miljon euro under personens livstid.

– Vaccinet kan troligen hindra hälften av de nya fallen av diabetes typ 1. Det innebär att man kunde spara 250–300 miljoner euro på årsbasis, bara när det gäller de barn som inte insjuknar, påpekar Mikael Knip som är professor och diabetesforskare vid Helsingfors universitet.

Enterovirus är bland de vanligaste virus som orsakar infektioner hos människor. De kan också ge upphov till hjärnhinneinflammation, hjärtinflammation, vanlig förkylning, höstblåsor och ögoninflammation.

Polio var en liknande sjukdom som orsakades av enterovirus, och den fick man bukt med med hjälp av ett vaccin.

Tillräcklig finansiering hittades inte i Europa

Forskarna letade i fyra år efter ett lämpligt företag och en tillräcklig finansiering för att kunna inleda vaccintestet på människor.

Studien finansieras av det amerikanska företaget Provention Bio. Det har samlat in 25 miljon euro i kapital, och en stor del kommer att gå åt till vaccintestet. Också andra företag, privatpersoner och en stor diabetes typ 1-stiftelse deltar som finansiärer.

Professorerna Hyöty och Knip grundade år 2001 ett företag vid namn Vactech, som de också är delägare i. Vactech har gett företaget Provention Bio användarrätten till vaccinet.

Vactech äger också en liten del av Provention Bio.

– Det enda sättet att förvandla åratal av forskning vid universitet till ett vaccin är att samarbeta med företag. Att göra tester på människor är så omständigt och dyrt att det kräver ett tillräckligt stort och internationellt företag som är villigt att ta risken, säger professor Hyöty.

Folk får diabetesvaccinet

Diabetesvaccinet ges till att börja med till 30 friska män. Målet är framför allt att få information om hur säkert vaccinet är, men också i viss mån hur effektivt det är. Det handlar om en klinisk fas 1-vaccinstudie, då vaccinet för första gången testas på människor.

Om vaccinet visar sig vara säkert kan man gå vidare till en fas 2-studie där man ger det till cirka 150 barn. Den studien ska komma fram till vad som skulle kunna vara en lämplig dos, och man fortsätter att studera vaccinets effektivitet.

I fas 2-studien försöker man också påvisa att vaccinet skyddar mot enterovirus.

Om allt verkar lovande så testas vaccinet i ett tredje skede på cirka 4 000 barn. Den studien ska visa om vaccinet hindrar diabetes typ 1 från att uppstå.

Testerna ska göras huvudsakligen i Finland.

Diabetesgrafik.
Diabetes typ 1 är vanligare i Finland än i andra länder. Årligen insjuknar cirka 500-600 barn, som också det är det högsta talet i världen, när man tar befolkningens storlek i betraktande. Diabetesgrafik. diabetes
Diabetesgrafik.
Antalet insjuknade har mer än sexdubblats sedan 1950-talet. Först under det senaste årtiondet har ökningen avstannat. För tillfället finns det cirka 45 000 personer med den här sjukdomen i Finland. Diabetesgrafik. diabetes

Texten baserar sig på en artikel skriven av Tiina Merikanto vid Yle uutiset.