Hoppa till huvudinnehåll

Nu rivs Sirkkala skolas problemhus

Källaren i Kärnhuset som tidigare inrymde slöjdsalen.
I Kärnhusets källare pågår förberedande arbeten. Källaren i Kärnhuset som tidigare inrymde slöjdsalen. Bild: Yle/Peter Petrelius skolor,kvalitet av inomhusluft,skolrivning

Rivningen av Kärnhuset har inletts. Rektorn hoppas att höstterminen kan inledas utan pågående rivning på skolgården.

Under onsdagen pågick förberedande arbeten för att riva en av Sirkkala skolas byggnader. Elinstallationer och inredning har delvis plockats ut i Kärnhuset. Efter det kan Kärnhuset jämnas med marken.

Tillsvidare ser byggnaden rätt intakt ut åtminstone på utsidan, endast några sopcontainrar vittnar om att någonting är i görningen. I källaren som tjänade som slöjdsal hänger kablarna från taket. Vissa konstruktioner har rivits och dörrar plockats ner. Efter att det är avklarat kan den egentliga rivningen av byggnaden ta vid, möjligen under nästa vecka.

En sopcontainer vittnar om att rivningen påbörjats.
Sopcontainern vittnar om att rivningen påbörjats, i övrigt är skolan sig lik på utsidan. En sopcontainer vittnar om att rivningen påbörjats. Bild: Yle/Peter Petrelius skolor,kvalitet av inomhusluft,skolrivning

Åboskolans rektor Elise Kurtén säger att informationen om tidtabellen varit knapphändig och att hon inte visste hur det ska bli då hon lämnade skolan för sin semester. Hon hoppas att allting är klart då skolåret börjar den 15 augusti.

Skolbyggnaden drabbades av återkommande problem med inomhusluften som trots omfattande saneringar inte gick att åtgärda. Till slut stängdes byggnaden och i våras fattades beslut om att den ska rivas.