Hoppa till huvudinnehåll

Personalen vid jouren fick nog av brådskan - vägrar jobba extra

Sjukskötare med mask på i operationssal.
Sjukskötare med mask på i operationssal. hälsovård,operationssalar,sjukhusteknik,sjukhus,sjukskötare,operationer

Vårdarna som arbetar vid jouren vid Kuopio universitetssjukhus är så trötta på den ständiga personalbristen att de vägrar utföra övertidsarbete.

De gör numera också en anmälan till utomstående myndigheter då brådskan och personalbristen orsakar risksituationer.

Yle Uutiset skriver att köerna vid jouren äventyrar patientsäkerheten enligt den anmälan som en personalrepresentant lämnat in till regionförvaltningsverket.

Läget började tillspetsas i januari då vårdpersonalen skickade ett brev till sjukhusledningen med krav på mer personal.

- Ledningen sade sig förstå vår åga, men då diskussionen började handla om att utöka antalet vårdare upphörde den. Huset erkänner inte att vi är för få anställda, säger sjukskötaren Ari Kinnunen som representerar personalen.

Vårdarna satte hårt mot hårt

Eftersom förhandlingarna med sjukhusledningen inte ledde till resultat beslöt omkring hundra anställda att vägra utföra övertidsarbete.

Tidigare hade hålen i turlistorna täppts till genom att personal gjorde längre eller extra skift. Personalen har sedan i våras vägrat ställa upp på systematiskt övertidsarbete.

Det har lett till att sjukhuset tvingats anställa fler utomstående vikarier i stället för dem som exempelvis insjuknat.

Ibland har jouren varit underbemannad då det inte alltid varit möjligt att få tag på ersättare. Vid dylika tillfällen har sjukhuset minskat på eller helt stängt sin intensivövervakningsenhet.

Varje gång så har skett har ansvariga sjukskötare i eget namn gjort en anmälan om saken till Östra Finlands regionförvaltningsverk. Tills vidare har 17 anmälningar om saken kommit till verket.

Både vid vårdfacket Tehy och vid Läkarförbundet säger man att dylikt förfarande är helt exceptionellt i Finland.

Ursprunglig artikel Veli-Pekka Hämäläinen, Yle Uutiset