Hoppa till huvudinnehåll

Stort intresse för att återvinna plast – få gör det i praktiken

Plastburkar på golvet.
Arkivbild. Tomma, förhållandevis rena plastförpackningar och plastpåsar ska sättas i plastinsamlingen. Andra plastföremål sorteras som blandavfall. Plastburkar på golvet. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle plastavfall

Intresset för att återvinna plastförpackningar ökar i huvudstadsregionen. Finland ligger ändå långt efter Sverige då det kommer till att återvinna plast. Nu efterfrågas sopkärl för plastavfall i allt högre grad.

Både utvecklingschef Peter Rasmussen på producentorganisationen Finlands Returplast Ab och miljöexpert Minna Partti på Helsingforsregionens miljötjänster HRM säger att intresset för att återvinna plastförpackningar ökar i huvudstadsregionen.

Som bäst pågår ett försök där HRM samlar in plastförpackningar i ungefär 3500 olika fastigheter i huvudstadsregionen. Plastavfallet som samlas in förs av HRM till en terminal där Finlands Returplast Ab tar emot avfallet. Företaget transporterar sedan plastavfallet till Fortums sorterings- och regranuleringsanläggning i Riihimäki.

I Riihimäki sorteras plastförpackningarna. En del av plastavfallet används för att göra nya plastprodukter. Den plasten som inte kan återvinnas som material återvinns istället som energi.

Bilden visar miljöexpert Minna Partti på HRM
Miljöexpert Minna Partti vid HRM är nöjd med hur försöket att återvinna plastförpackningar har börjat. Bilden visar miljöexpert Minna Partti på HRM miljöexpert

Försöket med att återvinna plastförpackningar började i maj 2016 och kommer att pågå till slutet av 2018. Rasmussen säger att folk länge har väntat på att en insamling av det här slaget ska börja och hoppas på att de utvalda fastigheternas invånare nu också ska sortera aktivt.

– Det här är ett intressant projekt eftersom det visar hur mycket plastavfall som tas emot i fastigheterna och inte enbart på ekopunkter, menar Rasmussen.

– Försöket har börjat bra. Sorteringen har till en början ibland varit bristfällig men ju längre projektet har hållit på, desto bättre har invånarna blivit på att sortera, säger Partti vid HRM.

Intresset för att återvinna plast ökar

Enligt Minna Partti har försöket bidragit till att mera plastförpackningar nu återvinns. HRM samlade under projektets första halvår in ungefär 2000 ton plast vid de utvalda fastigheterna.

Partti tror att mängden insamlat plastavfall kommer att öka i fortsättningen eftersom många nu är mycket intresserade av att återvinna plast. I fortsättningen är det dessutom meningen att utvidga insamlingen av plastförpackningar till att beröra fler fastigheter.

Rasmussen menar också att mängden insamlat plastavfall har ökat och ökar kontinuerligt. Den kontinuerliga ökningen kan enligt honom trots allt bero på att försöket med plastinsamlingen ännu är så nytt.

När det i Sverige återvinns sex kilo plastförpackningar per person per år, återvinns det i Finland bara ett kilo.― Peter Rasmussen, utvecklingschef på Finlands Returplast Ab.

Mängderna plast som samlas in i Finland är ändå mycket mindre än i Sverige.

– När det i Sverige återvinns sex kilo plastförpackningar per person per år, återvinns det i Finland bara ett kilo. Det här beror på att man i Sverige redan har sorterat plast i över 20 år, säger Rasmussen.

Rasmussen menar ändå att det finns stor potential för plaståtervinning i huvudstadsregionen.

– I genomsnitt används 15 kilo plast per person per år. Det innebär att potentialen att återvinna plast också är betydligt högre än ett kilo per person.

Enligt Partti är det inte så komplicerat att återvinna plast. Som privatperson gäller det främst att tänka på att man sätter rätt föremål i plastinsamlingen.

– Tomma, förhållandevis rena plastförpackningar och plastpåsar ska sättas i plastinsamlingen. Andra plastföremål sorteras som blandavfall och återvinns sedan som energi, summerar Partti.

Tomma, förhållandevis rena plastförpackningar och plastpåsar ska sättas i plastinsamlingen. Andra plastföremål sorteras som blandavfall.― Minna Partti, miljöexpert på Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Det borde bli enklare att sortera plastavfall

Många invånare i huvudstadsregionen verkar intresserade av att sortera plastförpackningar men steget till att börja sortera verkar för tillfället vara stort.

Helsingforsbon Hannele Haapaniemi säger att hon nog återvinner större plastförpackningar men inte det plastavfall som slängs på daglig basis.

– Det borde finnas ett återvinningssystem för plastavfall där vi bor. Då skulle det vara enklare att återvinna plast, tycker Haapaniemi.

Det borde finnas ett återvinningssystem för plastavfall där vi bor. Då skulle det vara enklare att återvinna plast.― Hannele Haapaniemi.

Jonni Lehtonen återvinner heller inte plast. Han säger att det helt enkelt är lättare att slänga det i blandavfallet.

– Det är egentligen mycket upp till mig själv. Om jag bara skulle ta beslutet att ha en separat sopkorg för plastförpackningar så skulle det säkert inte vara så svårt att sortera plasten, tror Lehtonen.

Nona Linnanmäki är medveten om att det vore bra att återvinna plastförpackningar. Hemma går plastförpackningarna ändå i blandavfallet.

– Om vi hemma blev ivriga att sortera plast så skulle jag nog göra det. Bara att tänka på miljön räcker för mig för att inse att det är viktigt att återvinna plast, poängterar Linnanmäki.

Juho Nieminen slänger även han plastförpackningar i blandavfallet.

– Eftersom det inte finns någon separat soptunna för plastavfall så slänger jag all plast i blandavfallet, säger Nieminen.

Han tror ändå att det är mycket upp till honom själv.

– Antagligen borde jag väl själv bara se till att sortera plastförpackningar trots att det inte finns någon separat soptunna för det, säger Nieminen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen