Hoppa till huvudinnehåll

HFD kräver nytt beslut om slamtransporter i Västnyland

detalj på slangar och slamtransportsbil.
Nu får västnylänningarna som har slutet avloppssystem själva välja vem som tömmer avloppsbrunnen. detalj på slangar och slamtransportsbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Västra Nylands avfallsnämnd måste fatta ett nytt beslut om slamtransporterna i Västnyland. Det kräver Högsta förvaltningsdomstolen. Nu ansvarar fastighetsägarna själva för att slambrunnen töms.

HFD anser att det nuvarande beslutet som går ut på att fastighetsägarna själva väljer entreprenör inte följer avfallslagen.

Avfallsnämnden är också beredd att fatta ett nytt beslut i frågan, säger de i ett utlåtande till HFD. De har bett att förvaltningsdomstolens beslut förkastas och att frågan tas upp till ny behandling i nämnden.

Det nuvarande beslutet fattades för tre år sedan och det finns nu eventuellt nya utredningar om hur stora mängder slam det rör sig om.

Brunnar i glesbygden i Ingå.
I dag kan de som bor på glesbygden själva bestämma vem som tömmer slambrunnen och när det görs. Brunnar i glesbygden i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén ingå slambrunn

På den västnyländska landsbygden finns några tusen fastigheter med slutna avloppssystem.

De flesta av de här fastighetsägarna kontaktar en entreprenör som de själva väljer och får slambrunnen tömd på några dagar.

Om systemet centraliseras och konkurrensutsätts kan fastighetsägarna inte längre bestämma vem som tömmer slambrunnen.

Centralisering bättre för miljön

De lokala miljömyndigheterna och föreningen Västra Nylands vatten och miljö tog initiativ till att systemet borde centraliseras.

Västra Nylands avfallsnämnd beslöt i november 2013 efter omröstning att gå emot beredningen och inte gå in för att centralisera slamtransporterna.

Ingås miljöchef Patrik Skult besvärade sig efter det här beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Han motiverade det bland annat med att slamtransporterna blir för dyra då transportföretagen sinsemellan kan slå fast priserna och med att också miljön vinner på att kommunerna sköter konkurrensutsättningen. Då övervakas transporterna också bättre.

Avloppslangar på slamtransportbil.
Slamtransporten ska igen diskuteras i Västra Nylands avfallsnämnd. Avloppslangar på slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Helsingfors förvaltningsdomstol gav Skult rätt eftersom avfallsnämnden inte hade motiverat beslutet om att bevara det nuvarande systemet.

Avfallsnämnden behandlade frågan på nytt i september 2014.

Nämnden beslöt igen efter omröstning att gå emot beredningen och hålla fast vid att transporterna inte ska centraliseras.

Nytt besvär till förvaltningsdomstolen

Nämndmedlemmen Jarmo Aho (SDP) besvärade sig i sin tur till Helsingfors förvaltningsdomstol och domstolen bad avfallsnämnden om en förklaring.

Nämnden fick ta ställning till ett förslag av beredningen om att förkasta det nuvarande beslutet eftersom det strider mot avfallslaget.

Nämnden röstade igen ned förslaget och beslöt att fastighetsägarna själva ansvarar för att slambrunnen töms bland annat för att de då kan påverka när tömningen sker.

Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt i slutet av år 2015 att förkasta Ahos besvär.

Domstolen var inte enig och frågan gick vidare till HFD som nu alltså har beslutat att Västra Nylands avfallsnämnd måste fatta ett nytt beslut om slamtransporterna.

Västra Nylands avfallsnämnd är en gemensam nämnd för Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland