Hoppa till huvudinnehåll

Wärtsilä visade positiva siffror

Wärtsilä
Wärtsilä Bild: Yle/Peter Petrélius wärtsilä åbo

Wärtsilä delgav sin halvårsrapport på torsdag och det ser ljust ut för företaget. Både orderingången och omsättningen har ökat.

Orderingången har ökat med hela 13 % till 2,78 miljarder euro medan omsättningen ökade med 6 % till 2,3 miljarder euro. Speciellt under det senare kvartalet har företaget visat fina siffror.

- Vi får vara glada över den starka orderingång som vi sett under det första halvåret och speciellt på Energy Solutions-sidan så är marknaden aktiv, konstaterar vd:n för Wärtsilä Finland, Stefan Damlin.

- Det är väldigt mycket tack vare ökade energibehovet i utvecklingsländer, men också ökningen av solkraft och vindkraft i olika utvecklingsmarknader gör att behovet av balanskraft ökar och där passar våra koncept ypperligt in.

Det jämförbara rörelseresultatet steg till 211 miljoner euro vilket motsvarar drygt nio procent av omsättningen och resultatet per aktie steg till 0,66 euro.

Enligt Damlin är halvårsresultatet ganska väntat.

- Vi har länge väntat att den här Energy Solutions-marknaden skulle aktivera sig och vi har jobbat långsiktigt på det och nu steg för steg ser det ut att gå i den riktningen.

Relativt goda utsikter

Utsikterna för hela året ser relativt goda ut och oförändrade jämfört med året innan. Marine Solutions har haft en gynnsam blandning av fartygsbeställningar och utsikterna för hela året ser stabila ut.

Den generella marinmarknaden är fortsättningsvis utmanande eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten belastas fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

- Det säljs ännu väldigt lite skepp i världen, men skeppmixen är ganska gynnsam för oss, det vill säga det är kryssningsfartyg och färjprojekt som det går ganska bra för och just i de segmenten är vi starka, säger Damlin.

Utsikterna för Energy Solutions är goda, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.

Wärtsiläs leveranser uppskattas uppgå till 2,09 miljarder euro i år, vilket är en ökning med ungefär 26 miljoner euro.

- Ser man det ut fabrikens synvinkel i Vasa så ser det helt bra ut för slutet av det här året, beläggningen är full och ordrarna som nu kommer in fyller också bra på i början på nästa år.

Uppdaterad 10.16 med kommentarer av Stefan Damlin.