Hoppa till huvudinnehåll

Maria Ehrnström-Fuentes: Vår egen överlevnad står på spel

Maria Ehrnström-Fuentes.
Hållbarhet i jordbruket är viktig för vår överlevnad, säger Maria Ehrnström-Fuentes Maria Ehrnström-Fuentes. maria ehrnström-fuentes

Matproduktion är i fokus när Maria Ehrnström-Fuentes, som är doktor i ekonomi, reflekterar över världens gång. Från sina fältstudier som doktorand drar hon paralleller mellan bönder i Sydamerika och hos oss i Finland.

- Rent vatten är viktigare än ekonomisk tillväxt. Vi människor är en del av en större helhet, och den helheten kan inte pressas in i en lönsamhetskalkyl eller en affärsplan.

Maria Ehrnström-Fuentes i Vasa har doktorerat i ekonomi och anser att konstant ekonomisk tillväxt inom jordbruk inte är hållbart. Det leder till stora monokulturer som utarmar jorden. Hennes fältstudier i Sydamerika fick henne att se likheterna hemma i Finland.

- Om människorna på den här planeten ska ha en chans att överleva måste vi gå från att tänka profit till att tänka på lokalsamhället som en plats som möjlliggör liv och återskapandet av liv.

Maria anser att vi inte kan kompromissa med naturen utan måste hitta lösningar som är hållbara.


Maria Ehrnström-Fuentes sommarpratar i Yle Vega 10:03 och 18:03

Ladda ner programmet som musikfri podcast, eller lyssna till musiken i sommarpratet här.

Nyligen publicerat - Vega