Hoppa till huvudinnehåll

Efterfrågan på arbetskraft ökar - nya jobb att vänta i slutet av året

Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus.
Under högkonjunktur växer efterfrågan på byfggare Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus. Bild: Yle/Minna Almark bostadshus,lägenheter,renovering,byggarbetsplatser,sunpark

I arbetskraftsbyråerna finns det knappa 13 procent färre arbetssökande i juni i år än under samma tidsperiod i fjol. Arbetslösheten har under samma tid minskat från 9,3 till 8,9 procent.

Under hela året har antalet arbetslösa arbetssökandet minskat stadigt och experter bedömer att under slutet av året kommer tusentals nya arbetsplatser att skapas.

Det ser ljusare ut också för de långtidsarbetslösa, eftersom det finns en sjättedel färre långtidsarbetslösa än förra sommaren.

En minskning med en sjättedel betyder att 21 000 långtidsarbetslösa har fått jobb eller på andra vis blivit av med sin status som långtidsarbetslös. Man anses vara långtidsarbetslös ifall man har varit utan jobb i över ett år.

Statistiken från Arbets- och näringsministeriet visar att antalet arbetslösa har minskat i redan flera månader och samma trenden verkar fortsätta en lång tid framöver.

Arbetslösa hittar nya jobb fortare

OP:s ekonom Henna Mikkonen säger till Yle Uutiset att det är lättare att hitta jobb tack vare det goda ekonomiska läget.

- Människor som förut skulle ha blivit långtidsarbetslösa hittar nu jobb, säger Mikkonen.

Arbets- och näringsministeriets forskningsdirektör Heikki Räisänen håller med Mikkonens analys, men riktar ändå ett tack till sitt eget förvaltningsområde.

- I TE-byråerna har man systematiskt intervjuat arbetslösa med regelbundna mellanrum. Det har lett till att registren över långtidsarbetslösa är rätt så uppdaterade, säger Räisänen.

Förut kan uppgifterna i TE-byråernas register ha varit föråldrade och en person som har hittat jobb kan ha bokförts som arbetslösa.

I framtiden ligger ändå ett hot om trenden inte fortsätter lika bra som förut då utbudet på rätt utbildad arbetskraft inte räcker till.

Sysselsättningsgraden kan överstiga 70 procent i år

Åtminstone regeringen torde vara nöjd med de nya siffrorna om sysselsättningsgraden, eftersom regeringens uttalade mål är att sysselsättningsgraden ska överstiga 72 procent under mandatperioden.

För tillfället ligger sysselsättningsgraden på 69 procent. Sysselsättningsgraden anger hur stor andel av befolkningen i åldern 15-64 år arbetar.

- För att den goda trenden ska fortsätta måste världsekonomin och Finlands ekonomi fortsätta växa. Det räcker ändå inte med att ekonomin fortsätter bra om vi ska nå 72 procent, utan också strukturella förändringar behövs, säger OP:s ekonom Henna Mikkonen.

Heikki Räisänen från Arbets- och näringsministeriet tror ändå att det kan vara möjligt att nå en sysselsättningsgrad på 70 procent i år.

- Allting inom ekonomin tyder på att efterfrågan på arbetskraft växer. Antalet arbetslösa minskar mycket fort. En minskning på 46 000 arbetslösa under ett år är en otrolig siffra, säger Räisänen.

För att sysselsättningsgraden ska stiga till 70 procent måste ytterligare 20 000 personer hitta ett jobb i år.

Artikeln är baserad på Yle Uutises artikel
Työvoiman kysyntä kasvaa, uusia työpaikkoja luvassa lisää loppuvuonna som är skriven av Aapo Parviainen och Anna Karismo.

Artikeln uppdaterades 25.7 klockan 21.10 med att rätta Henna Mikkonens titel från det felaktiga ekonomist till ekonom.

Läs också