Hoppa till huvudinnehåll

Femtio exponerades för bensen i Sköldvik

sköldviks raffinaderiområde sedd från havet
sköldviks raffinaderiområde sedd från havet sköldviks raffinaderiområde

Bensen är ett farligt ämne som kan orsaka cancer. 50 personer vid kraftverket i Sköldvik i Borgå exponerades för bensen den 29 juni i år. Händelsen utreds.

I slutet av juni konstaterade man att det fanns kolväten med för höga halter bensen i luften på kraftverket i Sköldvik.

Vd Kari Kolsi vid kraftverket säger att kolväten kom in i avloppsnätverket där de förångades och sedan sipprade ut i luften.

– Reaktionsgränsen är väldigt låg. När mätningsresultaten kom, tömdes området för ett par timmar.

Den skadliga bensenhalten ligger på 1 ppm, alltså en miljondel, under en exponeringstid på åtta timmar. Nu fanns det 1,4 ppm bensen i luften vid kraftverket.

Alla som jobbade på området fick ge urinprov för säkerhets skull, för att lugna situationen och utesluta också mindre exponeringar, säger Kolsi.

Enligt honom har det funnits bensen också i tobaksrök.

Bara en kort exponeringstid

I Sköldvik har liknande händelser ägt rum några gånger. På industriområdet finns direktiv för hur man ska göra vid förhöja kolvätehalter.

De officiella resultaten vad gäller exponering för bensen kommer i slutet av augusti, men enligt vd Kari Kolsi misstänker man i det här skedet inte att det skulle vara särskilt allvarligt.

– Det görs konstanta luftmätningar på kraftverket. Det skulle vara en annan sak om personalen hade vistats i luften i åtta timmar, men i det här fallet handlade det om en möjlig exponering under endast en kort stund.

Ursprungstext: Yle Uutiset/Tanja Kröger