Hoppa till huvudinnehåll

Vallgrundsvägen slät som ett salsgolv

Vallgrundvägen i Korsholm.
Vallgrundvägen i Korsholm. Vallgrundvägen i Korsholm. Bild: Yle/Filip Stén asfalt,vallgrundvägen

Två efterlängtade vägprojekt genomförs i Korsholm den här sommaren. Både Vallgrundvägen och Koskövägen förbättras, och förhoppningen är nu att vägarna ska hållas i skick en lång tid framöver.

År av skumpande på dåliga vägar, och år av väntan på att få vägarna åtgärdade - är nu över, både på Replotlandet och i Koskö i Korsholm.

Vägen mellan Replot och Norra Vallgrund har länge fått symbolisera det eftersatta vägunderhållet i Finland, men nu är det slut på det.

I dagarna färdigställs vägen, och på den del av vägen som redan nu har fått ny beläggning är jämförelser med salsgolv faktiskt helt på sin plats.

- Det känns nog bra att vägen äntligen åtgärdas nu, säger Leif Bengs, tidigare fullmäktigeledamot för SFP och bosatt i Norra Vallgrund.

- Förra gången den blev åtgärdad, 2003, kom det gropar i den redan samma höst, säger Bengs.

Leif Bengs i Norra Vallgrund.
Leif Bengs. Leif Bengs i Norra Vallgrund. Bild: Yle/Filip Stén Leif Bengs,vallgrundvägen

Vägarbetet påbörjades redan i fjol

Arbetet med Vallgrundsvägen har varit intensivt den gångna veckan, men förarbetet började redan förra året.

Då rensades och grävdes nya och djupare diken med ordentliga dikesrenar. Det här ska hålla vägen och dess grund torrare och stabilare.

Är grunden stabil så håller också beläggningen mycket bättre.

- Vägen känns också mycket bredare än tidigare, säger Leif Bengs.

Vägarbete på Vallgrundvägen.
Vägarbeten på Vallgrundsvägen. Vägarbete på Vallgrundvägen. Bild: Yle/Filip Stén vägarbeten,vallgrundvägen

Vägen mellan Koskö och Kvevlax har också förbättrats i sommar. Koskövägen är en grusväg och kommer inte att få någon asfaltbeläggning nu.

- En bra grusväg är bättre än dålig asfalterad väg, säger Alf Burman i Koskö.

Alf Burman i Koskö.
Alf Burman. Alf Burman i Koskö. Alf Burman,koskövägen

Burman är också han lokalpolitiker för SFP och har tillsammans med andra bybor i flera års tid arbetat för att få till stånd en förbättring av Koskövägen.

- Förr var den som en potatisåker efter regn. Flera centimeter av lös lervälling, säger Burman.

Nu har vägen fått ett nytt lager av krossgrus, samtidigt som slänterna och dikena har rensats och förbättrats.

- Mellan fyra och 42 cm nytt grus, beroende på var längs vägen, säger Burman.

Grusväg i Korsholm
Koskövägen. Grusväg i Korsholm koskövägen

Koskövägen är asfalterad i ändorna i Kvevlax och Koskö. Beläggningen är ställvis i uselt skick, men någon åtgärdsplan finns inte för tillfället.

Borde sådana här vägar vara kommunala i stället för statliga?

- Varför inte, om staten först sätter vägen i skick kunde kommunen sköta underhållet, tycker Alf Burman.