Hoppa till huvudinnehåll

Över tio husbolag i Helsingfors vill förbjuda balkongrökning

Brinnande cigarrett.
Arkivbild. 14 husbolag i huvudstadsregionen har hittills ansökt om att få förbjuda tobaksrökning på sina balkonger. Brinnande cigarrett. Bild: Yle/Rolf Granqvist cigarrett

I huvudstadsregionen vill 14 husbolag förbjuda rökning på balkongen. Största delen av ansökningarna är bristfälliga. Därför har inget förbud ännu trätt i kraft.

Päivi Vepsäläinen på Helsingfors stads enhet för miljö och hälsa meddelar att staden har tagit emot elva stycken ansökningar från husbolag som önskar förbjuda tobaksrökning på balkonger i sina hus. Det här är enligt henne färre än förväntat.

Inte en enda ansökan har ännu godkänts och Vepsäläinen tror att det kommer att ta flera månader innan något rökförbud kan bli aktuellt på husbolagens balkonger. Det här beror på att alla hittills inkomna ansökningar har varit bristfälliga. Ifall ansökningarna skulle vara korrekta tror Vepsäläinen att det endast skulle ta några veckor att behandla dem.

Enligt Vepsäläinen har ansökningarna som kommit in till Helsingfors stad inte åtföljts av intyg eller bevis på att bostadssammanslutningen har hörts i ärendet. Inga intyg på bostadsrättsföreningens beslut har heller lämnats in.

Inga förbud färdiga heller i övriga regionen

Enligt Kaisa Hemminki på Esbo stads miljö- och hälsoskydd har man i Esbo och Kyrkslätt sammanlagt tagit emot tre ansökningar. Inga ansökningar har ännu tagits emot från husbolag i Grankulla. I Vanda har man enligt hälsoingenjör Antti Soininen på Vanda stads miljöcentral heller inte tagit emot några ansökningar ännu.

Enligt Hemminki kommer ansökningarna från Esbo och Kyrkslätt att behandlas i början av augusti. Båda ansökningarna har kommit in under juli månad. Enligt henne är i alla fall två av ansökningar bristfälliga. Det här medger hon att kommer att fördröja processen. Också i det här fallet är ansökningarna bristfälliga eftersom alla bilagor inte har lämnats in.

Lagreform möjliggjorde förbud

Totalreformen av tobakslagstiftningen som trädde i kraft i augusti 2016 gav bostadssammanslutningar möjlighet att ansöka om rökförbud på balkonger, fastighetens gemensamma områden och till och med inne i bostäder.

Ansökningarna riktas till kommunerna, och förbuden är permanenta. Kommunförbundet, Valvira, Disponentförbundet och fastighetsförbundet rekommenderade i fjol i ett gemensamt utlåtande husbolag att noga överväga förbudsansökningar och i första hand diskutera fram lösningar inom bolaget.