Hoppa till huvudinnehåll

Omfattande elavbrott i Raseborg nu över

sähkölinja
Både högspänningslinjer och mindre ellinjer byts ut eller grävs ner i marken. Det leder till att reservnät behövs. Den här gången var felet just i reservnätet. sähkölinja Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle elektricitet,elledningar,elförbrukning,elnät,elöverföring,elavbrott

Omkring 1 200 hushåll i ett område mellan Snappertuna och Ekenäs skärgård drabbades på torsdagen (27.7) av ett omfattande elavbrott. Informationsgången var till en början bristfällig.

Vid elöverföringsbolaget Caruna uppger driftschef Jarmo Ström att felet fanns i ett reservnät som Caruna använder.

Caruna gör omfattande förbättringar i elnätet. Då man inte kan använda sitt eget elnät använder man i stället ett annat bolags elnät och det var i det nätet felet fanns.

Reservelnätet förser elstationen i Snappertuna med el.

Brister i informationsgången

Normalt kan kunder gå in på Carunas webbsidor för att få information om elfel och deras omfattning, men den här gången informerade webbsidan till en början inte om felet.

Orsaken till bristen på information var just att felet inte fanns i Carunas nät. Men genom vissa tekniska åtgärder kunde systemet kopplas så att informationen om avbrottet också nådde Carunas nätsidor, berättar Ström.

Felet uppstod vid klockan halv sju på morgonen och elen kom tillbaka ett par timmar senare.