Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukare oroar i Karis centrum - "de är högljudda och våldsamma"

Ölburk i park
En del missbrukare är högljudda och slåss. Ölburk i park Bild: Yle/Anna Björkqvist alkoholister,missbruk,Karis,Västnyland,öl,parker,Dryckesburk,karis centrum

Missbrukarna i parken i Karis hjärta är högljudda och en del slåss. Det oroar både en del Karisbor och företagare i området. Minskade polisresurser kan vara en orsak till oron. De som sitter i parken håller inte med om att den otrygg.

Sari Lundberg-Kiviniemi driver en djurtillbehörsbutik på Dalgatan. Hon säger att det ibland känns otryggt att arbeta där då hon och hennes anställda ofta jobbar ensamma.

- Vi har haft hot inne i butiken, vi har haft sådana som kommer in och tigger pengar och nu när de hänger där så gör de sina bestyr här i knutarna, säger hon.

Butiksägare i djurtillbehörsbutik
Sari Lundberg-Kiviniemi följer med vad som sker utanför hennes butik. Hon har drivit den i tre år och säger att problemet har funnits under hela den tiden och även tidigare. Butiksägare i djurtillbehörsbutik Bild: Yle/Anna Björkqvist Karis,Västnyland,företag,djurtillbehörsbutik

Även företagaren Ray Kvarnström på samma gata har märkt av de högljudda missbrukarna.

Den numera pensionerade knarkpolisen Frank Holmlund säger att det sitter många olika typer av missbrukare i parken. Någon större droghandel tror han ändå inte att där förekommer.

Lugna förbipasserande

I Facebookgruppen Jonej sa Karisbon är flera personer oroliga för läget i parken på Dalgatan mellan Villa Haga och Karis busstation.

Ingen av dem som Yle Västnyland träffar på Bangatan är ändå rädda för missbrukarna.

- Jag har aldrig upplevt att det skulle vara hotfullt, säger Bodil.

Cyklist vid gata
Bodil rör sig i Karis centrum ungefär en gång i veckan. Cyklist vid gata Bild: Yle/Anna Björkqvist Karis,cyklister,Västnyland,karis centrum

Många låter ändå bli att röra sig i parken.

En Karisbo säger att han aldrig har varit i själva parken eller ens tänkt tanken att gå dit.

- Kanske det beror på att jag har sett vad där sitter för människor, säger han.

Alkoholist: Jag vill inte ha hjälp

Vid tvåtiden är parken i Karis centrum förvånansvärt tom. Kvällen före och några timmar tidigare har alla parkbänkar varit fullsatta. Ofta även gräset. Men det är en varm dag, och stöden har inte betalats ut, informerar en förbipasserande.

Nu sitter där några kvinnor och män utspridda på två bänkar med varsin burk. Det diskuterar lugnt och skrattar till ibland. En hund i sele ligger i skuggan under bänken och tittar fram bakom ägarens ben. Inga ungdomar syns till.

Alkoholist dricker öl i park
Alkoholist dricker öl i park Bild: Yle/Anna Björkqvist alkoholister,Västnyland,Karis,hund,parkhäng

Öldrickarna har följt mig med blicken från den stund då jag steg ur bilen vid Villa Haga. Då jag pratade med taxichaufförer, med företagare, med människor på gatan. Det är därför fyra misstänksamma men även nyfikna ansikten som hälsar på mig. De finskspråkiga kvinnorna blir märkbart nervösa av min närvaro, och speciellt bandspelare, men sitter kvar under hela intervjun. Den gör jag med de två män som bredvid kvinnorna.

Varför sitter ni här?

Jakob : För att det är solsken och varmt. När det är sommar så kommer man ju ut och träffar människor.

Kalle: Egentligen kom jag ut för att gå ut med hunden och så träffade jag på bekanta och så blev jag här och sitta.

Hur känns det när människor säger att de känner sig otrygga i det här området?

Kalle: Nå det är lite onödigt, att inte behöver de känna sig otrygga. Visserligen finns här människor som har liv för sig att det är lite – inte vet jag nu otryggt – men högljutt.

Jakob: Det stämmer inte alls.

Vad tycker du de personer som tycker att det känns otryggt borde göra?

Jakob möter mig med tystnad, det kommer inget snabbt svar och reflexmässigt ställer jag en följdfråga

Borde de komma och träffa er?

Jakob: Nä, de ska träffa sig själva, vet du.

Har du någon gång upplevt att det skulle vara oroligt här?

Jacob: Nä faktiskt inte. Men nog ser du ju katter som strider och hundar som strider och människan gör samma sak vet du. Det är väl inget skrämmande vet du. Livet är sådant.

En del undrar hur de kan hjälpa

Jacob: Jag behöver ingen hjälp vet du.

Kalle: Nå inte vet jag nu om man behöver någon hjälp här inte. De som är högljudda här så de är högljudda här, men polisen plockar nog upp dem i så fall.

När det är dags att ta bilder flyr kvinnorna som suttit kvar snabbt iväg till andra sidan parken. De tillhör en redan utsatt grupp och har redan länge stämplats med blickar från omvärlden. Det är förståeligt att även anonyma bilder är för mycket.

När jag styr mina steg bort går de snabbt tillbaka till sina vänner.

Namnen är fingerade.

Polisen ofta på plats

För företagarna i området går inte de livliga sommarmånaderna obemärkt förbi.

- Nog är de lite väl högljudda och våldsamma ibland, men mera mot kvällarna, säger Ray Kvarnström.

Visst är det konstigt när de skriker efter en.― Janina, pendlare

Polisen rör sig ändå ofta i området och Sari Lundberg-Kiviniemi har ofta pratat med dem.

- Som tur så patrullerar de ofta här. Men är de tillräckligt nära sen när det händer något? Många gånger är där slagsmål och det kommer ambulanser.

Ray Kvarnström tycker att det i år är färre polispatruller än förra sommaren.

- Förra sommaren var de här hemskt ofta. Dagligen, många gånger, men nu ser man att det har minskat. Nu ser jag dem i princip bara en eller två gånger i veckan.

Taxibilar vid busstation
Taxichaufförerna har inte störts desto mer av alkoholisterna i parken. Taxibilar vid busstation Bild: Yle/Anna Björkqvist taxibilar,Taxi,Karis,Västnyland,fixhuset

Kvarnström har pratat med en av de personer som sitter i parken och tyckte att han var saklig och positiv. Han kontrar med att ungdomar på moped ibland nästan är mera störande.

En förbipasserande kommenterar också att ungdomarna kan vara skrämmande. Speciellt de unga som brukar sitta på "masatrappan" det vill säga utanför butiken på trappan som vetter mot Dalgatan. Då går hon in vid den andra dörröppningen.

Ray Kvarnström tror att folk i viss mån oroar sig i onödan för de som sitter i parken.

- Jag har inte sett att någon hotat någon, men man ser ju inte allt. Men jag är ändå här nästan sju dagar i veckan.

Ray Kvarnström påpekar ändå att hans längd och storlek säkert gör att han inte behöver oroa sig för att någon skulle ge sig på honom i affären. Han förstår att Sari Lundberg-Kiviniemi däremot är mer oroad.

Butiksägare i butik med asiatisk mat
Ray Kvarnström driver en asiatisk specialmataffär tillsammans med sin fru på Dalgatan framför parken. Butiksägare i butik med asiatisk mat Bild: Yle/Anna Björkqvist Karis,Västnyland,företagare,butiksägare

Tidigare polis Frank Holmlund säger att man ska undvika området då det pågår slagsmål, men att man överlag inte behöver känna sig rädd vid parken.

Också unga personer

Sari Lundberg-Kiviniemi oroar sig över att det inte enbart är vuxna som sitter i parken, utan även unga.

Tidigare polis Frank Holmlund har jobbat länge med narkotikarelaterad brottslighet. Han känner väl till missbrukarproblemen i Västnyland.

- Det som jag märkte under åren var att allt yngre och yngre användare kom med i bilden och det är ledsamt.

Samtidigt jobbet ökade så minskade resurserna.

- Det blev jobbigare att åtgärda saker. I början försökte vi hjälpa de som föll offer för narkotikan men de sista åren hade vi inte möjlighet att göra det eftersom det var så mycket jobb, säger Holmlund.

Droger i Västnyland

Mörkertalet för hur många missbrukare det finns i Västnyland är stort. Det missbruk som syns på gatan är bara en bråkdel av allt.

- Jag skulle säga att på Raseborgspolisens område så finns det ett mörkertal som rör sig mellan 1 500 och 2 500 användare som mer eller mindre använder ganska regelbundet, säger tidigare knarkpolis Frank Holmlund.

Han tror att det kan bero på attityderna till olagliga droger.

- Om man tänker på attityderna bland allmänheten gällande cannabis, det svänger till det och ingen bryr sig längre. I och med att ingen längre bryr sig så blir det tillåtet mer och mer, säger Holmlund.

Institutet för hälsa och välfärd har redan under flera år rapporterat att unga har allt mer positiva attityder till cannabis. Allt fler har också använt drogen.

Holmlund säger att med dem som han har haft att göra med har också tyngre droger senare kommer in i bilden.

- De har börjat röka lite hasch och marijuana, men största delen håller på med amfetamin och metaamfetamin och det ena med det andra sen vid något skede. Det är så lätt sedan att lita på de andra ämnena.

Holmlund efterlyser mera polisresurser och skulle gärna se att Hangö polisstation återinförs.

- Hangö är ett helt skilt område för polisen jämfört med Karis.

Han tycker att avstånden blir för stora och att kontrollen därmed lider. Drogerna påverkas däremot inte av långa avstånd.

- Det som finns i Helsingfors finns i Karis, Ekenäs och Hangö, säger Holmlund.

I och med att polisresurserna minskade så minskade ögonen som såg vad som hände. Det har gjort att man i dag måste räkna med ett ännu större mörkertal då man uppskattar missbruk i Västnyland.

- Med den här typen av brottslighet är det ingen som kommer in och säger "hej, se vad jag har" utan det är polisen som ska söka upp dem, säger Holmlund.

"Parken är på fel ställe"

Ray Kvarnström anser att ett av problemen är parkens placering.

- Parken är kanske på fel plats. Inte skulle de behöva sitta här bredvid matbutikerna, men det är väl där de samlar sig, säger han.

Ett gammalt hus, en liten grön park och bussperronger
Parken mellan Villa Haga och busstationen brukar vanligtvis vara full med folk, säger företagarna och förbipasserande. Ett gammalt hus, en liten grön park och bussperronger Bild: Yle/Anna Björkqvist Karis,parker,Västnyland,karis centrum

Han tittar ut genom fönstret och nickar mot en kvinna som kommer gående från butiken men en ny burk. En man går förbi som Kvarnström känner igen baserat på hans klädsel. Han brukar alltid röra sig i parken men i dag verkar han nykter och lugn.

Skrämmer kunderna

Sari Lundberg-Kiviniemis kunder känner sig otrygga.

- Åtminstone äldre människor säger det. När de går ut får de höra, de skriker efter dem.

Kvarnströms kunder har inte kommenterat situationen i parken.

En äldre kvinna som går förbi området dagligen är lite oroad av situationen men tycker egentligen främst att det är synd att inte andra kan utnyttja parken.

Janina har aldrig upplevt parkområdet som otryggt. Hon rör sig dagligen mellan busstationen och sitt jobb.

Flicka på trottoar
Janina känner sig inte otrygg i Karis. Flicka på trottoar Bild: Yle/Anna Björkqvist Västnyland,Karis,ungdomar,Bangatan,karis centrum

- Visst är det konstigt när de skriker efter en, säger hon.

För barn kan Janina tänka sig att det känns obehagligt.

Svårlöst problem

Men hur ska man lösa problemet med missbruk och våld i parkerna? Det råder resursbrist i de flesta branscher. Behövs det mera poliser eller missbrukarvård?

- Det är frågan om vem som tar i tu med det. Oftast är det polisen i och med att det kommer fram i samband med jobbet. Då har man möjlighet att ta tag i det, när man ser det och har det rakt framför sig, säger Holmlund.

Två män och en hund i en park
I parken i Karis centrum finns både alkholister och andra missbrukare. Två män och en hund i en park Bild: Yle/Anna Björkqvist alkoholister,parker,Karis,hund,Västnyland,missbrukare,karis centrum

Butiksägaren Lundberg-Kiviniemi tror att problemet kan vara svårt att lösa.

- Det är förstås svårt att schasa bort folk från parken. Då blir problemet bara likadant någon annanstans.

Hon efterlyser mera kontakt mellan Raseborgs stad, polisen och företagarna.

- Man borde gå igenom vad som skulle kunna göras. Jag tycker synd om ungdomarna att de hamnar på fel väg så här lätt som i Karis.

I en plan för Karis centrum finns inte parken kvar utan ett flervåningshus ska byggas där.

Artikeln är en artikeldel där missbruk och stadsplanering i Karis centrum lyfts fram. Det kommer med andra ord att komma fler artiklar och de lyfter upp sådana aspekter som inte rymdes i den här.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland