Hoppa till huvudinnehåll

Lodenius: Nya vapenlagen en seger för vapenlobbyn

Premiär för sjöfågelsjakt 2015 i Pedersöre.
Skytteföreningar och jaktlag verkar överlag nöjda med ändringarna i vapenlagarna Premiär för sjöfågelsjakt 2015 i Pedersöre. Bild: YLE/Marcus Lillkvist sjöfågelsjakt

Sportskyttar, jägare och andra entusiaster är nöjda över att Finlands vapenlagar får en överhalning. Men alla ser inte positivt på utvecklingen.

Laura Lodenius är verksamhetsledare på Finlands Fredsförbund och är lite uppgiven inför att vapenlagarna görs om. Hon säger att det redan verkar finnas en ovilja att göra sig av med vapen i samhället.

- Man blir utmattad eftersom det känns som att vapenlobbyisterna i Finland är ganska aktiva. Egentligen skulle de inte vilja ha någon kontroll alls, känns det som.

Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Pasila, 26.5.2017.
Laura Lodenius tror att det finns en viss uppgivenhet hos de som motsätter sig liberalare vapenlagar i Finland Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Pasila, 26.5.2017. Bild: Jari Kovalainen / Yle

Enligt Lodenius verkar det svårbegripligt att det skulle krävas så mycket vapen i omlopp i Finland som entusiasterna vill få det att framstå. Enligt henne rimmar dagens kultur med allt fler som söker sig till större städer illa med mängden vapen som påstås vara för jakt- och fritidsbruk.

Hans Snellman, överkommissarie som har ansvar för tillståndsärenden vid Österbottens polisinrättning menar dock att det inte alls är ovanligt att sportskyttar och jägare kan behöva en större uppsättning vapen för olika grenar eller ändamål.

- En jägare kan nog utan problem motivera varför den behöver fem skjutvapen, säger Snellman

Mindre byråkrati, men samma kontroll

Enligt den nya lagen ska den som ansöker om vapen för jakt- eller sportskytte kunna göra det elektroniskt över nätet. I samma veva försvinner också det obligatoriska, psykologiska lämplighetsprovet.

Hans Snellman
Hans Snellman litar på att polisstyrelsen kommer att åtgärda eventuella luckor i ansökningsförfarandet när den nya vapenlagen träder i kraft Hans Snellman Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist hans snellman

Hans Snellman är nöjd med utvecklingen och menar att testet bara var ett moment som skapade extra arbete utan att fylla sitt syfte.

- Personen kommer in till en polisstation och sätter sig vid en dator där den svarar på en serie frågor. Testet övervakas av en polis. Programmet meddelar sedan om personen som ansöker får godkänt eller inte.

Testet är framställt i samarbete mellan polis och psykologer. Och det är mycket sällsynt att någon inte skulle klara sig genom programmet utan att få godkänt, enligt Snellman.

Men det här försvinner nu alltså i samband med den nya lagen.

Ansvarskedjan behövs

Laura Lodenius har förståelse för att det underlättar byråkratin, och att polisens resurser är små, men skulle gärna se att det fanns någon form av kontakt mellan den som ansöker om vapen och de som ger godkännandet.

- Jag tycker att det är vettigt att man kan lämna sin ansökan på webben så här i modern tid. Men från vårt håll på Fredsförbundet skulle vi ha hoppats att det skulle ha utvecklats något system där man fortfarande träffar människan som ska ha vapnet och pratar med den.

Lodenius menar att det dels fungerar som en förebyggande åtgärd och att det samtidigt skapar en möjlighet att då något inte gått som det ska, granska skeendena på ett noggrannare sätt.

- Vi har tyckt att läkarutlåtande är bra, jag vet att många läkare själva inte är så förtjusta i att ge dem, säger Lodenius. Eller så ska en skytteförening eller en poliskonstapel ha gett ett utlåtande.

Lodenius menar att träffar och utlåtanden leder till att det finns en kedja av personer som undertecknar att det är okej att ge vapen till den personen som ansöker om det.

Polis arbetar vid datorn.
Laura Lodenius ser nyttan med ansökningar på webben, men efterlyser ändå personliga utlåtanden om folk som vill ha vapen Polis arbetar vid datorn. Bild: Yle poliser,ebrott

- Så om någonting går fel kan man se var det gick fel, då är det inte bara ett ansiktslöst, byråkratiskt nätpapper som gått vidare.

Hans Snellman poängterar att det inte är fråga om att det skulle bli lättare att få vapen nu.

Han medger dock att det finns risker med att en person kan ansöka om vapen utan att någon får möjlighet att träffa personen ansikte mot ansikte. Enligt Snellman arbetar polisstyrelsen aktivt med att utveckla processerna i övrigt för att minimera riskerna.

- Men mången gång när skjutvapentillstånd behandlas så har också personkännedomen och lokalkännedomen stor betydelse, och viktig information kommer ju också polisen tillhanda via helt andra kanaler, säger Snellman.

Det faktum att folk kan sköta ärendet elektroniskt gör det å andra sidan möjligt att ansöka via en polisanrättning som ligger i en helt annan del av landet än där den sökande befinner sig, och här finns ingen speciell lösning. Snellman menar ändå att merparten av ansökningarna görs lokalt.

Framtida ändringar kan fortfarande komma

Laura Lodenius tror ändå inte att sista ordet är sagt, det finns fortfarande delar av lagstiftningen både på lokal och europeisk nivå som öppnar för diskussion. Men hon ser det här på sätt och vis som en seger för de politiska krafter i Finland som har talat för att luckra upp lagstiftningen.

- Men den här allmänna opinionen går ju i vågor. Vi får se sen när det händer någon olycka eller liknande. Man tänker alltid att det inte berör en tills det händer något i ens närområde.

Läs mera:

Het debatt om förslaget till ny vapenlag

Lämplighetstesten fungerar inte, säger aktiva skyttar. Psykologiska test behövs för att upptäcka instabila personer i tid. Åsikterna om förslaget till ny vapenlag går starkt i sär.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes