Hoppa till huvudinnehåll

Besvär över val på Kimitoön

Arkivbild. Kimitoönsfullmäktige.
Arkivbild. Arkivbild. Kimitoönsfullmäktige. Bild: Yle/Monica Forssell Kimitoön

Den förre fullmäktigeledamoten Ingmar Forne har lämnat in ett besvär angående valet av Kimitoöns kommunstyrelse och presidium.

När Kimitoöns fullmäktige sammanträdde den 15 juni så kom fullmäktige överens om att välja kommunstyrelse och fullmäktigepresidium för två år framåt.

Socialdemokraten Ingmar Forne som även tidigare suttit i fullmäktige har överklagat beslutet till förvaltningsdomstolen.

Enligt Forne strider valet mot den nya förvaltningsstadgan.

- I den nya förvaltningsstadgan står det uttryckligen att fullmäktiges presidium väljs för fullmäktiges mandatperiod, vilket är fyra år. Sedan står det ingenting för hur lång tid man väljer kommunstyrelse. Men i den föregående förvaltningsstadgan stod det att man väljer för två år vilket således gäller nu också.

Trots att fullmäktigeledamöterna var enhälliga om beslutet strider det enligt Forne mot kommunallagen.

- Man kan inte sådär bara åsidosätta förvaltningsstadgan. Man kan ändra på mandatperioden men då ska man göra det som ett skilt beslut och verka därefter.

Alla var överens

Fullmäktiges ordförande Veijo Lücke (FS) säger att de gemensamt diskuterade frågan i kommunfullmäktige och att alla grupperingar tyckte att det var okej att välja presidium och styrelse för två år.

- I den 18:e paragrafen i kommunallagen står det att fullmäktige kan besluta om en annan mandatperiod, och då kan den vara som i det här fallet, två plus två år.

Enligt Lücke berodde beslutet det delvis på att SDP och Vänstern ville dela på den tredje ordförandeplatsen, två år åt vardera. Enligt Lücke finns det en fördel med två år istället för fyra.

- Två är bättre då fullmäktigearbetet tar mycket tid och mycket kan hända i livet under två år. Jag undrar vad Forne är ute efter och vad vinner han på att ändra något som alla som är i fullmäktige godkänt.

ÅU rapporterad först om nyheten.