Hoppa till huvudinnehåll

Handeln ökar men jobben blir färre

Herrkläder i klädaffar
Herrkläder i klädaffar Bild: Mostphotos kläder,handel,konsumtion,shopping,Herrkläder

De stora förändringar som handeln står inför börjar nu synas på allvar, och påverkar sysselsättningen i branschen, enligt Förbundet för Finsk Handel. Omsättningen ökar men jobben blir förre.

Omsättningen inom detaljhandeln väntas växa med nästan två procent i år tack vare ökad skuldsättning och skattesänkningar, spår Finsk Handel. Nästa år mattas tillväxten av till en procent, då konsumenternas oro för stigande räntor börjar öka.

Tillväxten inom handeln har sannolikt nått sin kulmen, säger chefsekonom Jaana Kurjenoja i förbundets pressmeddelande.

- Vi ska också komma ihåg att bara en del av den privata konsumtionen flödar till den inhemska detaljhandeln. Hushållens huvudsakliga utgiftspost är boendet.

Omsättningen inom handeln väntas alltså öka, men det betyder inte flera jobb i branschen. I år väntas sysselsättningen inom detaljhandeln minska med en och en halv procent, och nästa år med en procent. Sysselsättningen minskar också inom partihandeln.

Ökad konkurrens och digitalisering

Det är ökad konkurrens både nationellt och internationellt, och digitalisering som leder till att det behövs mindre arbetskraft. Den inhemska handeln måste kunna konkurrera med den internationella näthandeln och då är effektivitet nyckelordet.

De stora aktörerna inom detaljhandeln drar fördel av stora volymer och kan därför tävla med nätbutikerna. Den mindre inhemska detaljhandeln har det ändå svårt då allt fler konsumenter köper sina produkter på nätet direkt från utländska fabriker eller från stora automatiserade lager i till exempel södra Sverige, Polen och Holland.

En annan orsak till att sysselsättningen minskar inom den inhemska handeln är urbaniseringen. Då allt fler finländare flyttar till städerna blir både kunderna och arbetsplatserna färre på glesbygden.

Experter behövs

Men samtidigt som de mera traditionella jobben försvinner inom handeln så behövs nya experter. Utbildning är grunden för en livskraftig handelsbransch, säger chefsekonom Jaana Kurjenoja.

- Vi kan studera hur mycket matematik och ingenjörsbranscher som helst, men hur kan vi skapa tjänsteekonomi om vi inte förstår kunden och värdesätter konsumenten?

Kurjenoja anser att högskolorna borde erbjuda mera internationell utbildning med tyngdpunkt på konsumentförståelse, marknadsföring och produktutveckling. Finsk handel kritiserar också de traditionella företags- och näringsstöden, och anser att de har levt ut sin tid.

- Vi behöver mångsidig utbildning, samarbete mellan olika företag, projekt som stöder internationalisering och en sporrande beskattning.